Artalk.cz

TZ: Anna Balážová

Anna Balážová / Tak? A nebo tak? / Bunker – Nitrianska galéria/  Župné námestie 3/  Nitra / 12. 12. 2012 – 20. 1 2013

Anna Balážová: Tak? A nebo tak? 

Vernisáž: 12. 12. 2012 o 17:00

 

Kurátorka: Katarína Hládeková

Architektonický návrh: Kristína Balážová

Hosť: Galerie Jádro (Marie Štindlová, Katarína Hládeková)

Umelec Galerie Jádro: Matěj Smetana

 

„Jakýkoliv náznak pevné půdy se rozplyne v totálním chaosu, ve schizofrenii nekonečného množství možných pohledů. Ona zázračná svoboda totiž taky znamená, že ze světa, kde věci mají své jméno, se stane svět, kde může mít vše pokaždé zcela nové jméno. A to je jenom zlomek katastrofy, protože i samotná jména mění neustále své významy, o tvarech věcí ani nemluvě. Pobyt na takovém místě může být pro člověka zcela zničující. Konzistentní vědomí nemá šanci. Rozplyne se jako sněhová vločka na dlani, rozežerou ho kyseliny. A tak jsme se dostali k mysli bez obrazu, k mysli, která je připravená na setkání.” (Pavla Sceranková)

Výstava „Tak? A nebo tak?“ je umeleckým projektom. Je výstavou umelkyne Anny Balážovej v miniatúrnej galérii 1k15. Je prezentáciou jednej nezávislej galérie. Je hostiteľom druhej. Existuje množstvo ciest ako predstaviť to, s čím sa divák na výstave stretne. Každá z nich môže byť správna, vždy je však subjektívna a nikdy nie je úplná.

„Výstava je hrou, která poukazuje na meze různých výstupů. Divákovi ukazuje a navádí ho, přesto mu dává prostor, protože ho miluje.“ (Anna Balážová)

Vstupom Anny Balážovej je báseň rozprávaná osobným metajazykom. Predstavenou inštaláciou sa snaží o tichý rozhovor medzi sebou samou a svojím okolím. Aby sme autorkinej poézii porozumeli, nestačí nám disponovať aparátmi vnímania. Samotné zmysly ju môžu ľahko prehliadnuť. Je potrebné vnímať ju aktívne, bezprostredne, pretaviť ju cez vlastný kódovací systém, priradiť jej pravé významy. Divákova pozornosť je odpoveďou na vysielané signály. Výsledkom nie je len formulovaná osobná interpretácia, ale aj stretnutie dvoch poetických systémov, autorkinho i toho vlastného.

Anna Balážová študuje a pracuje v Brne. Venuje sa práci s obrazom a zvukom, k čomu využíva animáciu kresieb, maľbu a video.

Galerie 1k15 je galériou v architektonickom modeli. Svoju činnosť začala ako umelecký projekt Kataríny Hládekovej. Dnes má svoje priestory v poradí v druhej „budove“, na mieru navrhnutej architektkou Kristínou Balážovou. Špecializuje sa na prezentáciu miniatúry, čím podmieňuje aj kurátorský výber oslovených umelcov.

Hosťom výstavy je Galerie Jádro. Vznikla ako bytová galéria zameriavajúca sa na etablovaných umelcov. Jej kurátorkský koncept je podriadený neustálej zmene, preto sa jej druhý cyklus zameral na vychádzajúce talenty a tretí na výletové performatívne akcie vedené obľúbenými umelcami. Na výstavu „Tak? A nebo tak?“ pozvalo Jádro Matěja Smetanu. Kurátorkami sú Marie Štindlová a Katarína Hládeková.

 

Katarína Hládeková

Viac tu.