Artalk.cz

19. 12. 2012 / Alena Pomajzlová: Růžena Zátková

Alena Pomajzlová / Růžena Zátková: Futurismus v sukni / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 19. 12. 2012 v 17h

Přednáška Aleny Pomajzlové:

Futurismus v sukni: Růžena Zátková

19. 12. 2012 v 17 hodin, výstavní síň Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni

Růžena Zátková a italský futurismus

Růžena Zátková (1885-1923) je uváděna jako jediná česká autentická futuristka. Je to hlavně díky tomu, že žila v Římě, kde pracovala s futuristy (Giacomo Balla, F. T. Marinetti, Enrico Prampolini aj.). I když druhou rovinu jejího díla ovlivnil výrazně primitivismus ruské avantgardy (Michail Larionov, Natalia Gončarova a okruh Ďagilevova Ruského baletu), byl dynamismus důležitou složkou její tvorby. Přednáška tedy představí práce Růženy Zátkové vznikající v kontextu italského futurismu, vedle toho přiblíží takřka románový život této neprávem pozapomenuté české malířky.