Artalk.cz

Umění v prostoru brněnských sídlišť v Archivu MU

Oživit a ozvláštnit: výtvarné umění v prosotru brněnských sídlišť / kurátorky: Marika Kupková, Jana Kořínková, Markéta Žáčková / Archiv MU / Brno / 15. 11. – 20. 12. 2012