Artalk.cz

TZ: Ááách / Československý filmový plakát 1959 – 1989

Ááách: Československý filmový plakát 1959 – 1989 / Alšova jihočeská galerie: Wortnerův dům / České Budějovice / 29. 11. 2012 – 3. 2. 2013

Ááách / Československý filmový plakát 1959 – 1989

Výstava Ááách: Československý filmový plakát 1959 – 1989 představí „zlatou“ éru tohoto výtvarného oboru. Ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích bude od 26. listopadu k vidění 100 autorských plakátů, jejichž autory jsou přední českoslovenští výtvarníci. Mezi 23 jmény tvůrců filmových plakátů se objevují takové osobnosti, jako Jiří Balcar, Richard Fremund, Zdeněk Kaplan, Karel Teissig nebo Zdeněk Ziegler. Vystaveny budou například plakáty k filmům Cesta hlubokým lesem, Horalka, Obchodník s deštěm, Žert, Zvětšenina, Deset malých černoušků, Markéta Lazarová, Jáma a kyvadlo či Psycho. K výstavě je vydán katalog ve formě skládačky, ve které jsou publikována všechna vystavená díla.

Tato kolekce patří kvalitativně k nejprestižnějším expozicím. Poukazuje na jeden specifický rys užité tvorby. Výtvarníci, kteří se zabývali touto tvorbou, nemuseli na plakátech znázorňovat podoby hlavních hrdinů filmu. Naopak, v plné míře zde uplatňovali svůj osobitý výtvarný projev, do kterého se ve velké míře promítaly umělecké směry tehdejší doby – lettrismus, pop-art, informel apod. „Z existenčních důvodů se plakátové, ale i další práci na poli užitého umění (obálky knih, ilustrace apod.) věnovali nejvýznamnější výtvarní umělci té doby, pro něž představovala práce na poli užitého umění jednu z mála možností obživy,“ říká autor výstavy Pavel Rajčan.

Výstavu Ááách Československý filmový plakát 1959 – 1989 pořádá Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s obchodem Terryho ponožky, jehož sbírka filmových plakátů přesahuje počet 12 tisíc kusů. Jsou zde zastoupena převážně díla do roku 1989. Jde o původní tisky z uvedených let v popisu plakátů; nejde tedy ani o kopie nebo reprinty.

Obchod Terryho ponožky zahájil svou činnost v listopadu roku 2005. Slavnostního otevření se zúčastnil režisér Terry Gilliam, člen legendární skupiny Monty Python. Jeho osoba je spojena i s pojmenováním této instituce. Při jedné jeho besedě v prostorách kina (1999) došlo k situaci, kdy si vyzul vysoké zimní boty a zůstal jen v ponožkách. Tak vznikl název „Terryho ponožky“. Při slavnostním zahájení provozu pak režisér věnoval jednu svoji ponožku, která ji i s jeho věnováním vystavena před obchodem (Vodičkova 41). Obchod provozuje skupina lidí soustředěných kolem dvou největších artových kin v Praze – Aero a Světozor, zastřešených společností Union film s.r.o. Kromě prodeje filmových plakátů se „Terryho ponožky“ angažují v pořádání výstav filmových plakátů. Významným počinem je i soustavné budování jejich archivu. Více než 5000 těchto artefaktů je zpřístupněno široké veřejnosti na webových stránkách.

29. listopad 2012 – 3. únor 2013

AJG, Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice

otevřeno denně 09.00–18.00 hodin