Artalk.cz

TZ: Štěpán Beránek

Štěpán Beránek / Smilování / 5s gallery / Praha / 20. 11. 2012 – 20. 1. 2013

Štěpán Beránek: Smilování

se veze na vlně extravagantních emocí v sochách z pneumatik

20.11.2012 – 20.1.2013

Výstava Smilování Štěpána Beránka je syntézou řezavých témat, mysteriózní temnoty, vzpomínek a křesťanské symboliky. Od 20. listopadu 5s gallery představuje emocionálně intenzivní autorskou výstavu.

Štěpán Beránek se ve své tvorbě chápe monstrózních emocí a spojuje je v černém zdánlivě významově nepropustném materiálu traktorových pneumatik v kombinaci se skleněnými střepy. Výstavě vévodí temná Madona znehybněná kolem ní semknutým hadem z pneumatiky představující nerovný boj s rozkoší. V jednotě s ní v další části výstavy dominuje Cherubín, divoký anděl jedoucím na „hořícím“ vozu.

Pneumatiky, skleněné střepy, punčochy – zraňující materiál i zraňující témata. Smilování, ale nad kým nebo nad čím? Gumová drť pokrývá v silné vrstvě podlahu galerie a je prorostlá „Květy z Duše“ “ nikdy nevadnoucí černé pneumatikové květiny, jenž jsou ve fázi návratu k původní amorfní hmotě, ze které vzešly dvojznačně pojaté jako hmota umělcovy Duše i hmota přírodní. Sochy, bolestně vzhlížející sklenění vlci, týraní svým zraněním či zraňující sami sebe svým pohybem, svými střepy na vlčím těle, dokreslují bytostně černou gumovou krajinu. Vystavená díla mnohdy vzbuzující bolest a sexuální vášně pojené s vírou. Hraničí s agónií, vysilující sama sebe a čekají na Smilování.

Štěpán Beránek pracuje s vystavěním prostoru pomocí složité emocionální mřížky. Prostor netvoří nesourodý soubor soch ani není průřezem dosavadní umělcovy tvorby, ale pečlivým myšlenkovým a hlavně emocionálním, emocionálně zraňujícím souborem děl.

„Štěpán Beránek je sochař alchymista. Jeho sochy nejsou klasické skulptury a jeho projev není vůbec tradiční. Pro mne osobně je velice výjimečný. Štěpán Beránek studoval grafiku i sochařství a možná právě toto vzácné spojení dalo jeho sochám onu ojedinělost. Když se díváte na jeho vlky ze skleněných střepů, bodající Vás svojí bezmocností a údělem, je v nich velká dávka emocionální extravagance.“ Říká o tvorbě Štěpána Beránka kurátorka výstavy Martina Veverková.

Základní informace o výstavě:

Kdy / 20. listopadu 2012 – 20. ledna 2013

Kde / 5s gallery, Křemencova 1, 3. patro, Praha 1

Otevírací hodiny / st-pá 14.00 – 19:00 hod.

Vstupné / zdarma

Info o galerii:

5s gallery je mladou galerií zaměřující se především na kontroverznější část evropského umění. 5s gallery podporuje originální, extravagantní umělce a projekty napříč médii.

Info o umělci:

Štěpán Beránek v roce 2007 dokončil Akademii výtvarných umění v Praze. Od ukončení studia se intenzivně věnuje sochařské tvorbě, ve které používá křehké materiály – peří v dílech Noc, Přikrývka a taktéž skleněné střepy – Držení bolesti, Napadení bolestí. V křehkém peří autor koketuje s křesťanskou tématikou a vnáší do ní zakázané prvky erotismu, zatímco průzračnost skleněných plastik zachycuje ambivalentní přání postoje, týraného, týrajícího, psychologická dramata a rozporuplnost či rozervanosti uvnitř lidské psyché. Autor ve své tvorbě od konce svých studií prošel několika přetaveními. V prvotních chvílích po studiu pracoval na silně eroticky laděných skulpturách, odkud přešel k znázornění transformací, proměny lidské psyché a jejího volného přechodu k zvířeti a zpět. V současnosti pracuje s esencialitou zrození ve smyslu plodivé síly přírodní i plodivé síly sexuální.