Artalk.cz

denní tisk 27. 11. 2012

V dnešním Právu najdete rozhovor s Jiřím Fajtem, autorem projektu Europa Jagellonica (zde). Fajt čtenářům přibližuje polskou verzi výstavy, která je k vidění ve Varšavě (v Královském zámku a v Národním muzeu) do 27. ledna. Hovoří o odlišnostech mezi českou a polskou výstavou a vyjadřuje se i ke sporu ČR s firmou Diag Human, kvůli kterému nebylo do Polska zapůjčeno 27 děl z českých sbírek. Na závěr vyslovuje přání „aby zodpovědná místa státní administrativy k tomuto vážnému problému, který zásadně ztěžuje prezentaci české kultury v zahraničí, přistoupila věcně a konstruktivním způsobem. Konkrétně třeba sestavením expertní skupiny, která by se zapojila do probíhající mezinárodní diskuse o právní ochraně uměleckých děl a prezentaci evropského kulturního dědictví na úrovni Evropské komise.“

V severočeských Denících vzpomíná Petr Hubáček na svého dědečka, známého architekta Karla Hubáčka, který právě před rokem zemřel. „Děda byl především vášnivý rybář. S přáteli jezdil pravidelně vždycky na jaře na Dyji na sumce. V létě mě brával jako kluka na ryby s sebou. Hodně jsme si spolu povídali a pak třeba dlouhou dobu mlčeli, s dědou se dalo krásně mlčet.“ Článek poodhaluje soukromí tohoto předního českého architekta a držitele prestižní Perretovy ceny.

Ivana Svobodová, redaktorka časopisu Respekt se v jihomoravské mutaci MF Dnes vyjadřuje k odvolání ředitele brněnského památkového ústavu Petra Kroupy. Autorka vyjmenovává Kroupovy zásluhy v čele jihomoravských památkářů a zároveň zpochybňuje zdůvodnění generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové, že Kroupa nehospodárně nakládal s penězi.