Artalk.cz

TZ: FILM. Directed by Artists / Film v súčasnom umení

FILM. Directed by Artists / Film v súčasnom umení /  Nitrianska galéria / Nitra / 22. 11. –  24. 2. 2013 

FILM. Directed by Artists / Film v súčasnom umení

 

autori:  Zbyněk Baladrán (CZ), Jan Brož (CZ), Ladislav Čarný (SK), Ivan Dudáš (SK), Mira Gáberová (SK)/Ivan Svoboda (CZ), Daniel Hanzlík (CZ), Alena Kotzmannová (CZ), Marek Kvetan (SK), Peter Meluzin (SK), Daniel Pitín (CZ), Michal Pěchouček (CZ), Ludmila Pohlová (CZ), Katarína Poliačiková (SK), Alexander Roitburd (UA), Peter Rónai (SK), Matěj Smetana (CZ), Marcel Stecker (CZ), Dušan Zahoranský (SK)

vernisáž výstavy: štvrtok 22. 11. 2012 o 17:00 hod.

kurátorka: Barbora Geržová

miesto konania výstavy: Reprezentačné sály, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

výstava potrvá do 24. 2. 2013

 

Koncepcia výstavy FILM. Directed by Artists/Film v súčasnom umení je postavená na mapovaní diel domácich a medzinárodných autorov a autoriek, v ktorých tvorbe je reflektovaný špecifický fenomén – film, ktorý od svojho objavenia na konci 19. storočia zásadným spôsobom poznačil charakter našej kultúry. Cieľom výstavy je skúmať nielen súvislosť medzi súčasným výtvarným umením, klasickým filmom a videoobrazom, ale vyhľadávať, analyzovať a prezentovať rôzne atribúty filmového umenia, ktoré sú prítomné v dielach súčasných umelcov a to naprieč celým spektrom médií vrátane maľby, objektov a inštalácií. Na rozdiel od početných domácich a zahraničných výstav, kde boli prezentované autonómne videá a filmy, ktoré vytvorili výtvarní umelci, v predloženom projekte je dôraz na takých prácach, ktoré boli filmom ovplyvnené, ale nemusia mať nevyhnutne podobu filmového umenia a videoumenia. Na výstave sú prezentované diela, ktoré pristupujú k filmovému obrazu ako k found footage (ready made), reagujú na špecifické filmárske postupy (práca s časom, strih, montáž, pohyb kamery), využívajú princípy predprodukcie (scenár) a postprodukcie (titulkovanie, dabovanie), uplatňujú stratégiu remediácie alebo reflektujú film chápaný ako spoločenskú udalosť, teda nie film samotný, ale skôr dianie okolo, vrátane kritických komentárov ku komercializácii filmového priemyslu.

Výstava je členená do niekoľkých základných tematických okruhov napr. Found footage, Remediácia, Archeológia médií, Film ako udalosť, Film bez filmu, ktoré ukážu vždy iný aspekt vzťahu súčasného výtvarného umenia a filmovej tvorby. Tematické okruhy sa však navzájom prelínajú a prezentované práce voľne prekračujú ich hranice. Viaceré vystavené diela sa dajú interpretovať paralelne cez optiku niekoľkých kategórií.

Cieľom výstavy nie je mapovať históriu vzťahu medzi filmom a výtvarným umením. Dôraz je položený na vybrané fenomény a autorské stratégie, v ktorých hral film dôležitú úlohu a stal sa nástrojom k artikulovaniu umeleckých problémov. Výber prezentovaných prác je časovo ohraničený a spadá do obdobia od 90. rokov 20. storočia (najstaršie dielo je datované rokom 1994) po súčasnosť.

 

Barbora Geržová

Viac tu.