Artalk.cz

TZ: Univerzita Předlice

Univerzita Předlice / Národní galerie v Praze: Veletržní palác / Praha / 21. 11. 2012 – 27. 1. 2013

Univerzita Předlice

výstava studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP věnovaná jednomu místu a jeho obyvatelům

Národní galerie v Praze – Veletržní palác (respirium mezaninu)

22. 11. 2012 – 27. 1. 2013

Komisař výstavy: Michal Koleček

Kurátoři výstavy: Jan Fišer, Michal Koleček, Zdena Kolečková, Karel Míšek, Tomáš Pavlíček

Vystavující autoři:

Patrik Antczak, Barbora Belzová, Pavel Beneš, Barbora Blažková, Jakub Cabalka, Martina Calajová, Tomáš Černý, Jakub Červenka, Klára Dlouhá, Jakub Dohnálek, Nela Ferenčíková, Veronika Fialová, Pavel Frič, Adam Frk, Petr Grosmann, Petr Hanžl, Daniel Hanzlík, Miroslav Hašek, Tomáš Havel, Barbora Havlíčková, Petra Hilasová, Jiří Hölzel, Daniela Hýsková, Adam Chmiel, Jana Jahodová, Radek Jandera, Dominik Janoušek, Soňa Janoutová, Adam Jaroš, Vojtěch Jasanský, Aleš Kachlík, Vojtěch Kálecký, Vaiva Katinaityte, Barbora Kicovová, Blanka Kirchner, Michaela Klihavcová, Adéla Kolaříková, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Jiří Kovanda, Andrea Kroupová, Michal Kukačka, Michaela Labudová, Richard Loskot, Jan C. Löbl, Malgorzata Luczyna, Tomáš Machač, Martin Marek, Josef Majrych, Karel Míšek, Jana Mořkovská, Pavel Mrkus, Lucie Muchovičová, Anna Musilová, Miroslav Nachlinger, Eva Nováková, Markéta Oplíštilová, Tomáš Petermann, Iva Polanecká, Tomáš Pražák, Michal Pražský, Jan Prošek, Libor Ptáčník, Tomáš Rejmon, Štěpán Rous, Aneta Sailerová, Tomáš Sákra, Damián Skořepa, Michal Slejška, Jindřiška Sokolová, Zbyněk Soukup, Michaela Spružinová, Anna Symonová, Zdeněk Svejkovský, Michal Šilhán, Gabriela Šinkorová, Hanka Šradějová, Marek Štim, Veronika Švábeníková, Michaela Thelenová, Ota Titěra, Jiří Toman, Johana Tomková, Aleš Trdý, Mikuláš Ungár, David Valner, Markéta Váradiová, Jan Vítek, Robert Vlasák, Tereza Voříšková, Lucie Zelená, Iveta Zlatníková, Dominik Žižka a další…

Architektonický návrh: Jan Fišer

Vizuální styl výstavy: studio mančaft

Produkce výstavy: Adéla Hrušková, Eva Mráziková, Zita Šauerová, Romana Veselá

Realizační tým: Jiří Bartoš, Miroslav Hašek, Daniel Kinský, Jakub Konupka, Michal Kukačka, Richard Loskot, Aleš Loziak, Jáchym Míček, Josef Oubrecht, Štěpán Rous, Vojtěch Starosta, Robert Vlasák

Pokud se v poslední době ocitly Předlice, průmyslové předměstí města Ústí nad Labem, na zpravodajských serverech, na stránkách tiskovin či na televizních obrazovkách, bylo nabíledni, že tomuto dočasnému a striktně izolovanému zájmu předcházely negativní události vyrůstající z celkově zanedbané společenské situace v této lokalitě. Ať už se jedná o demonstrativní pochody neonacistů, extrémní zadluženost velkého množství místních obyvatel, lichvu či nehody způsobené narušenou statikou zpustlých domů, vždy to jsou důsledky historického průsečíku dějů dávno i nedávno minulých.

Dnes opuštěná, kdysi monumentální architektura předlických továrních komplexů – svědků historických úspěchů tohoto rakousko–uherského respektive československého průmyslového centra rámuje po útlumu výroby jednu z největších českých sociálně vyloučených lokalit. Její příslušníci žijí dle vlastních nepsaných zákonitostí. To, co tu funguje, funguje jinak než ve zbytku české společnosti. Řada problémů – včetně tristní finanční nesoběstačnosti a nezaměstnanosti – však Předlice zcela paralyzuje. Dětem, které ještě neviděly své rodiče pracovat, hrozí aktuální nebezpečí dalšího zhoršování životních prognóz, a to zejména v případě nedostatečného vzdělání.

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se proto opakovaně do tohoto veřejného prostoru vrací prostřednictvím uměleckých reflexí i designérských vizí, přičemž těžiště svých aktivit orientuje právě na nejmladší, a tudíž nejohroženější generaci předlických obyvatel. Hyperbolický název výstavy Univerzita Předlice tak odkazuje k propastným rozdílům mezi životními standardy a dosažitelností vzdělání různých skupin obyvatelstva České republiky. Jednotlivé artefakty výstavy vycházejí z konkrétních reálií této lokality a zejména v oblasti designu představují prototypy či makety realizací, jež mohou, v případě zájmu, v budoucnu sloužit ke zlepšení života místní komunity.

Projekt Univerzita Předlice již na Fakultě umění a designu probíhá od začátku roku 2012, a to ve formě přípravy a realizace jednotlivých uměleckých intervencí. Výstava přitom nabízí více než šedesát vybraných autorských pohledů na specifika tohoto místa, a to z perspektivy volného i užitého umění, designu či grafického designu. Návštěvníkům Veletržního paláce též přiblíží atmosféru a výsledky série výtvarných workshopů, které se uskutečnily pod patronací Fakulty umění a designu na půdě předlické základní školy či ve spolupráci s místní pobočkou organizace Člověk v tísni. Závěrečnou fází projektu potom bude postupná a dlouhodobá realizace několika konkrétních rozsáhlých uměleckých intervencí (především v oblasti urbanismu a designu) ve spolupráci s místní samosprávou či neziskovými institucemi, která je naplánována na roky 2013–2015.

Ústecká výtvarná scéna od devadesátých let 20. století monitoruje a upozorňuje na socio-kulturní kontext podkrušnohorského regionu. Proto je dlouhodobou snahou Fakulty umění a designu postihnout tuto problematiku na multidisciplinární umělecké a vědecké úrovni. Projekt Univerzita Předlice akcentuje zhoršující se sociální klima, v jehož rámci dochází k vnitřní emigraci obyvatel vyloučených lokalit odtržených od základních principů demokratické společnosti. Lokalizuje patrně největší sociálně vyloučenou komunitu Ústecka a přibližuje se analýze místních společenských principů. Ve spolupráci s přizvanými odborníky definuje možnosti vzájemného soužití obyvatel města.

Z chystaného doprovodného programu výstavy Univerzita Předlice, který ještě hlouběji reprezentuje předlické reálie, je možné zmínit komentované prohlídky s kurátory projektu, přednášku teoretiků a historiků architektury zaměřenou na průmyslovou architekturu či specifický program připravený Agenturou pro sociální začleňování. Multižánrovou a částečně též interaktivní podobu bude mít přehlídka Katedry elektronického obrazu nazvaná Kino z Ústí. Intimní charakter osobních zpovědí ovládne prostor výstavy v momentě kolektivního autorského čtení sbírky poezie, kterou ve spolupráci s předlickými dětmi pod názvem Poesialita inicioval ateliér Vizuální design. K výstavě Univerzita Předlice bude rovněž vydán rozsáhlý katalog.

Projekt Univerzita Předlice je součástí oslav dvacátého výročí založení uměleckých studií na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstava Univerzita Předlice je podpořena z prostředků Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 v oblasti Posilování socio–kulturní funkce UJEP spoluprací s významnými kulturními institucemi ČR. Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 je realizován na základě dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Na projektu dále spolupracují:

Agentura pro sociální začleňování, Open Society Foundations – with contribution of the Arts and Culture Program of Budapest a Magistrát města Ústí nad Labem.

www.ngprague.cz