Artalk.cz

18. 11. 2012 / Setkání s umělci a uměním 60. a 70. let 20. století očima pamětníků, teoretiků a umělců: Stanislav Kolíbal, Theodor Pištěk, Petr Štembera, Jan Kříž

Setkání s umělci a uměním 60. a 70. let 20. století očima pamětníků, teoretiků a umělců: Stanislav Kolíbal, Theodor Pištěk, Petr Štembera, Jan Kříž / Národní galerie v Praze: Veletržní palác / 18. 11. 2012 od 16h

SETKÁNÍ S UMĚLCI A UMĚNÍM 60. A 70. LET 20. STOLETÍ OČIMA PAMĚTNÍKŮ, TEORETIKŮ A UMĚLCŮ

ve 14.00 hodin se koná komentovaná prohlídka

ČESKÉ UMĚNÍ 60. LET 20. STOLETÍ S MARIÍ KLIMEŠOVOU, historičkou umění z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK (stálá expozice českého umění 20. století – 2. patro paláce

v 16.00 hodin se koná moderovaná diskuse ve stálé expozici:

UMĚNÍ A DOBA 60. A 70. LET 20. STOLETÍ OČIMA PAMĚTNÍKŮ A UMĚLCŮ:

Theodora Pištěka, Stanislava Kolíbala, Petra Štembery a Jana Kříže.

Přijďte se zeptat umělců, jaké to bylo tvořit a žít v 60. a 70. letech. Co je ovlivnilo? Jaké knihy, výstavy, cesty, umělci, přátelé? Jak vše s odstupem času vidí teoretik, který 60. a 70. léta zažil? A co naopak zajímá mladou generaci badatelů? Pojďme se skrze vzpomínky a současnou reflexi podívat na dobovou uměleckou scénu.

V rámci diskuse vystoupí umělci Theodor Pištěk a Stanislav Kolíbal, teoretik umění z UPM a umělec Petr Štembera, teoretik umění z AVU Jan Kříž. Diskusi moderuje historik Daniel Hochmuth.

Zvýhodněné vstupné 80,- Kč / 50,- Kč (studenti, pedagogové a senioři nad 65 let věku) za vstup i program, rezervace není nutná. Místo setkání: ve vstupní hale u pokladen.

Máte – li dotaz, neváhejte nás kontaktovat na telefonu 224 301 003 nebo emailu vzdelavani@ngprague.cz

Veletržní palác na ulici Dukelských hrdinů:

Metro C – Vltavská, TRAM č. 12, 24, 17 – Veletržní palác

Lektorské oddělení

Sbírka moderního a současného umění

Národní galerie v Praze

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47

170 00 PRAHA 7 – Holešovice

tel.: 224 301 201

e-mail: artcrossing@ngprague.cz

www.ngprague.cz

www.artcrossing.cz