Artalk.cz

denní tisk 10. 11. 2012

Dnešní celostátní noviny o výtvarném umění prakticky mlčí. Zaujme pouze jeden článek:

Ekologickým aktivistům se nelíbil jeden z posledních počinů Damiena Hirsta, který nechal v Tate Modern poletovat tisíce tropických motýlů. Tento hmyz se v galerii vylíhl, žil, ale také zemřel. Výstavy motýlů v přírodovědných muzeích nebo v botanických zahradách jsou naopak vítány jako propagace tropických lesů a jejich ochrany. Na tento paradox poukázal v LN entomolog zabývající se motýly, Vojtěch Novotný: „Obávám se, že jsem jich (…) zabil mnohem více než Damien Hirst a za mnohem méně peněz.“