Artalk.cz

31. 10. 2012 / Gabriela Pelikánová: Miloš Jiránek

Gabriela Pelikánová / Miloš Jiránek / Galerie výtvarného umění v Ostravě: knihovna / Ostrava / 31. 10. 2012 v 16:30

PŘEDNÁŠKA GABRIELY PELIKÁNOVÉ PŘEDSTAVÍ ŽIVOT A DÍLO MILOŠE JIRÁNKA

Přednáška navazuje na cyklus Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých výtvarníků.

Ve středu 31. října se v 16.30 hodin v Knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) uskuteční přednáška Gabriely Pelikánové s názvem Miloš Jiránek. Přednáška je realizována v rámci cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých výtvarníků.

„Malířské a kreslířské dílo Miloše Jiránka zůstalo neoprávněně dlouhá léta ve stínu jeho organizátorské a publikační činnosti. Po dlouhá léta byl redaktorem Volných směrů,“ vysvětluje Gabriela Pelikánová a pokračuje „Jiránkovo dílo je z velké části inspirováno impresionismem, spojeným se zachycováním hry světla a stínů, přičemž velice lákavým tématem se pro něj stala krajina a venkovský život například v oblasti slovenské Detvi a Polany nebo Moravského Slovácka.“

Malíř Miloš Jiránek (1975–1911) tragicky zemřel ve věku třiceti šesti let, i přesto se však dokázal velkou měrou zapsat do dějin českého výtvarného umění přelomu 19. a 20. století. Prosadil se nejen jako malíř, ale také jako výborný organizátor a člen Skupiny výtvarných umělců Mánes, který se nemalou měrou podílel na zrealizování výstav géniů tehdejšího moderního umění Augustina Rodina a Edvarda Muncha v Praze. Tyto výstavy z let 1902 a 1905 znamenaly enormní přelom ve způsobu myšlení a přístupu k tvorbě tehdejší mladé české výtvarné generace, díky čemuž vznikla například skupina Osma a kubismus vstoupil na českou výtvarnou scénu.

Unikátní jsou však i jeho senzitivně pojaté portréty, zachycující převážně Jiránkovu manželku, která mu byla celoživotní inspirací. „Jiránkova tvorba v sobě nesla obrovský potenciál, jeho předčasná smrt znamenala velkou ztrátu pro českou výtvarnou scénu,“ uzavírá Pelikánová. Vstup na přednášku je volný.