Artalk.cz

3. 10. – 4. 12. 2012 / Prednášky o súčasnom výtvarnom umení II.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení II. / Nitrianska galéria / Nitra / október  – december 2012

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení II.

so zameraním na mediálne umenie

 

Program od októbra 2012:

03. 10. o 18.00 hod.
Michal Murin: Ars Electronica (Monogatari)

16. 10. o 18.00 hod.
Tomáš Marušiak: 3D počítačové umenie a fenomén kultúrnych softvérov

30. 10. o 18.00 hod.
Anna Daučíková: Video ako obraz v pohybe, autorská prezentácia

14. 11. o 18.00 hod.
Jozef Cseres: Konceptuálne stratégie v umení zvuku

27. 11. o 18.00 hod.
Michal Šedík: Nové médiá a zmena povahy umeleckého diela

04. 12. o 18.00 hod.
Jaroslav Vančát: Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivite

 

Prezentácie + premietanie ukážok + diskusie…

Vstup voľný.

 

Nitrianska galéria

Župné námestie 3

nitrianskagaleria.sk

Otváracia doba: 
Denne okrem pondelka: od 10.00 do 18.00 hod.
Soboty a nedele: od 13.00 do 18.00 hod.