Artalk.cz

TZ: „I“ – Autoportréty studentů ITF SU v Opavě

„I“ – Autoportréty studentů ITF SU v Opavě / Dům umění, Pekařská 12, Opava / 12. 9. 2012 – 28. 10. 2012

V Domě umění v Opavě se od 11. 9. 2012 do 28.10.2012 bude konat fotografická výstava studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Společným tématem zhruba třiceti vystavujících je autoportrét. Výstava nese minimalistický název ,,I“ (s podnázvem Autoportréty studentů ITF SU v Opavě).

Výstavu pořádá Institut tvůrčí fotografie ve spolupráci s Domem umění v Opavě.

Kurátoři a organizátoři výstavy :

Dita Pepe a studenti Ester Havlík Erdélyiová, Anna Gutová, Lena Jakubčáková a Vladimír Kiva Novotný. Organizátoři výstavy věří, že jejich výběr prací, samotná koncepce a vizuální podoba výstavy diváka zaujme. Vnímavému divákovi se tak naskytne příležitost analyzovat ve variantách podob samotných umělců stav dnešní společnosti, reakci na dobu, kdy největším umělcem je, jak píše jeden z nejvlivnějších sociologů dneška Zykmund Bauman, každý z nás.

Kromě fotografií a videoprojekcí se divák setká s výtvarnými instalacemi s využitím fotografického média a nebude chybět ani klasická kniha fotografií či fotografický objekt.

Výstava se z opavského Domu umění přesune na OFF festival do Bratislavy, kterého téma v tomto ročníku bude Beautiful bizarre a který se uskuteční od 2. do 23.11.2012.

Mezi vystavujícími umělci jsou umělci zo Slovenska, Česka a Polska, jako např. Anna Tichá, Dušan Kochol, Gabriel Frágner a Roman Franc, Jana Šturdíková, Jana Hunterová, Petra Vlčková, Ester Havlík Erdélyiová, Libor Fojtík, Anna Gutová, Lena Jakubčáková, Andrew Hauner, Dominika Jackuliaková, Michaela Pospíšilová Králová, Matěj Třešňák, Magda Veselá, Lenka Bláhová, Martin Cáb, Šimon Pikous, Joanna Rzepka-Dziedzic, Kama Rokicka, Anna Orłowska a jiní…

 

Sepsala Dita Pepe