Artalk.cz

TZ: David Saudek

DAVID SAUDEK: PRAKTICKÁ SOCIOLOGIE / Obecní dům /  Opava / 10. 10. – 2. 12. 2012

Vernisáž ve středu 10. 10. 2012 v 17 hod.
Kurátoři: Jan Kunze, kurátor OKO Opava; Rea Michalová, kurátorka Národní galerie v Praze

David Saudek (1966) je nepřehlédnutelnou uměleckou osobností silné postmoderní generace, která na kulturní scénu nastoupila v 90. letech.

Autor pracuje s vrstvami záznamů, symbolů a podvědomých vzpomínek. Vychází z myšlenky, že každý znak vypovídá o kulturním prostředí a době, ale zároveň působí jako nezávislá, odosobněná struktura.

David Saudek připravil pro výstavu v krásných prostorách Obecního domu v Opavě výběr obrazů z posledních dvou let (2010-2012). Prezentuje je pod shrnujícím názvem „Praktická sociologie“, čímž jasně naznačuje celkové zaměření své tvorby, výrazně se dotýkající společenských témat. Komentuje aktuální události na mediální scéně, avšak nevyhýbá se ani abstraktnějším a nadčasovějším sdělením.

Rea Michalová