Artalk.cz

denní tisk 8. 10. 2012

V Respektu se věnují výstavě Cut-ups, Cut-ins, Cut-outs představující ve vídeňské Kunsthalle metodu střihu Williama Boroughse. Tento literát se totiž věnoval experimentování s textem, videem i hudbou a zvuky, a to především metodou stříhání a následného spojování v jiném kontextu (stránek, zvuků, apod.). „Ač to není ve Vídni řečeno přímo, hlavním Burroughsovým tématem byla kontrola a to, jak se proti ní bránit – jak se postavit ovládajícím mechanismům. Právě ve svých střizích a v narušení obvyklých asociačních spojů viděl cestu, jak se vymanit z diktátu jazyka, kterému jsme odmala podřízeni, a tím se osvobodit.“

Filip Černý vystavuje Jízdu v Galerii kritiků v Praze. Černý se, na rozdíl od svého bratra, vždy věnoval malbě, a to především airbrushové technice, kdy se barva na obraz nanáší stříkací pistolí. „Výsledný, technicky čistší, leč poněkud neosobní airbrush (malíř obraz vytváří přes šablony udávající základní obrysy výsledné scény), prý Černého donutil k větší koncentrovanosti.“ Po letech v ústraní, kdy Černý řešil osobní problémy a tvořil spíše temné obrazy, se nyní vrací k barvě. Více v článku Jana H. Vitvara v Respektu.

Deník E15 recenzuje Beyond Reality/British Paiting Today v Rudolfinu. Výstava zkoumající možnosti zobrazení reality v současném britském umění získala 90%. „Co tedy skrývá pojem realita a co je reálné? Za realitou se nachází svět iluze, kterou přes mnoho dioptrií nevidíme, nebo vidíme pouze to, co chceme vidět. Ale nevede i tento postoj k iluzi?“

Díla Ivana Chatrného, bratra známějšího Dalibora, vystavují v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. „Byl velmi výrazná osobnost českého konstruktivismu. Kdyby měl lepší podmínky pro svou tvorbu, zařadil by se mezi světovou špičku,“ uvedla ředitelka galerie Štefančíková, která je zároveň i autorkou výstavy. Ivan Chatrný zemřel v roce 1983 a lounská výstava je jeho první samostatnou prezentací. Zprávu ČTK převzal Chomutovský deník.

Nová budova Západočeské galerie v Plzni se stala jedním z důležitých předvolebních témat krajských voleb. Pro lídra ODS Jiřího Pospíšila je dokonce jednou priorit: „Jde i o to, abychom v Plzni potomkům zanechali nějakou architektonicky kvalitní budovu. Město by mělo získat novou dominantu, na kterou budou Plzeňané hrdí.“ Informuje plzeňská MfDnes.