Artalk.cz

TZ: OBJEKTiVNĚ

OBJEKTiVNĚ / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 12. 9. – 10. 10. 2012

OBJEKTiVNĚ

Název výstavy: OBJEKTiVNĚ

Vystavující umělci: Jan Krtička, Libor Novotný, Jan Prošek, Robert Vlasák

Kurátorka výstavy: Adéla Hrušková

Místo konání: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Termín výstavy: 13. 9. – 10. 10. 2012

Vernisáž výstavy: 12. 9. 2012 v 18:00

Výstava OBJEKTiVNĚ představuje tvorbu současných mladých výtvarných umělců, studentů doktorského studia oboru Vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jana Krtičku (1979), Libora Novotného (1979), Jana Proška (1977) a Roberta Vlasáka (1978) spojuje vztah k prostoru, materiálu a novým technologiím. Zastoupení autoři si pohrávají s motivem zachycení okamžiku, s jistou formou dokumentace i s možnostmi prezentace. Každá z jejich tvůrčích pozic si přesto zachovává svůj individuální ráz.

V samotném názvu výstavy se skrývá nejen jednoduchá hra se slovy, ale hlavně odkaz na skutečnost, že umělecká díla není třeba hledat jen v prostorách galerií a muzeí, ale prostá setkání s uměním se mohou stát součástí našeho každodenního života. Často tak míjíme umělecké artefakty, aniž bychom si plně uvědomili jejich význam. Je to často právě prostor, v němž jsou díla instalována, který dokresluje celkový obraz umělecké situace a záměr autora. Proto je součástí výstavy i objekt umístěný vně prostoru Galerie Emila Filly – Kaluž Libora Novotného. V prostorách galerie samotné pak najdete díla soustředící se na vnímání a prožitek diváka (např. Jasný tvar, Jan Prošek ve spolupráci s Janem Krtičkou) a problematiku záznamu a dokumentace umění (např. Popisy, Jan Krtička). A to vše je doplněno o reflexi možností technologií a materiálů v umění (Sypart, Robert Vlasák; Amen, Libor Novotný) a další zvukové a audiovizuální instalace.

V koncepci výstavy tak nejde o hledání objektivního pohledu na výtvarné umění, jak by se mohlo podle jejího titulu na první pohled zdát. Výstava se zaměřuje spíše na samotný objekt uměleckého zájmu. Otvírá prostor pro hru, experiment i reflexi aktuálního dění kolem nás. Kombinace nejrůznějších technik, různorodost materiálů a nové technologie využívají mladí autoři nejen k tomu, aby dokázali diváka oslovit či informovat, ale i vtáhnout do hry, překvapit, pobavit.

K výstavě je připraven doprovodný program v prostorách Galerie Emila Filly. Můžete se těšit na komentovanou prohlídku kurátorky výstavy, prohlídku s vystavujícím umělcem, PechaKucha Night a další doprovodné a vzdělávací programy. Aktuální program naleznete na webu galerie.

Výstava je součástí projektu Objekt zájmu, který je podpořen Studentským grantem v rámci Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a grantem na podporu ediční činnosti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstavu pořádají:

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 9, Ústí nad Labem / www.fud.ujep.cz

Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., areál Severočeské armaturky

Jateční 1588/49, Ústí nad Labem / www.gef.cz