Artalk.cz

TZ: Petr Stibral

Petr Stibral / Něco mezi plochou a prostorem / Galerie Dům / Broumov / 17. 6. – 12. 8. 2012

Druhá výstava nově otevřené Galerie Dům v Broumově, jež bude zahájena v sobotu 16. června od 17 hodin, představí výběr z díla sochaře Petra Stibrala (narozeného roku 1977 v Praze) – absolventa sochařské školy prof. Jindřicha Zeithammla pražské Akademie výtvarných umění (2004), člena volného seskupení sochařů Socha 2, finalisty třetího ročníku Ceny 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ (2009). Petr Stibral se ve svých plastikách a objektech dlouhodobě zabývá vztahem mezi skutečným prostorem a jeho simulací v ploše. Vytváří specifické plochy-reliéfy-prostory, na nichž si divák ověřuje svou schopnost přiznat víceznačnost viděného – skrytost prvnímu pohledu zostřuje jeho kontakt s prostředím. Petr Stibral vytvořil i několik site-specific instalací pro přírodní a městské prostředí, pro něž je charakteristická subtilnost intervencí, – odebírá vzorky z krajinné či městské reality a „klonuje“ je, současně ale část genetické informace klonu posune u obecnější vlastnosti tak, že nově vzniklé je s původním celkem kompatibilní.

V Galerii Dům představí výběr ze své tvorby posledních dvou let. Kromě nástěnných objektů tvořených matricí vyjmutou z běžné reality, již oživuje iluzí prostoru, vystavuje plastiky a objekty vystupující výrazněji do prostoru, které skrze své mimikrové efekty a klamy ověřují a aktivují divákovu pozornost. Autor používá elementární formu, současně omezuje veškeré výrazové prostředky, jež by prvotní vjem díla odkláněly od spontánnosti k rozumové analýze. Zdůrazňuje tak hodnotu přímé vjemové zkušenosti, při současném vědomí jejího klamného aspektu.

Letos bude v Galerii Dům ještě následně vystavena malířská tvorba Vladimíra Vély (narozen 1980 v Turnově).

GALERIE DŮM

Klášterní zahrada

Broumov

550 01

Otevírací doba: 8:00 – 18:00

KURÁTORKA VÝSTAVY: Iva Mladičová