Artalk.cz

denní tisk 30. 7. – 4. 8. 2012

Klára Stolková v A2 recenzuje výstavu Rafanů v brněnském Domě umění. Expozice naráží především na to, že původně konceptuální díla jsou obtížně vystavitelná jako estetický objekt. „Výstava, zejména prezentace nového projektu, je z formálního a prostorového hlediska vybroušená k dokonalosti, celkově je ale ve své struktuře až příliš očekávatelná. Pokud se Rafani i tentokrát snažili o rozporuplné vyznění své výstavy a znejistění diváka, pak se to nepovedlo.“

Achille Perilli (nar. 1927) vystavuje v Galerii města Plzně. Tento italský malíř u nás vystavuje již po několikáté; ve čtyřicátých letech v Praze dokonce uspořádal výstavu italských umělců. „Umělec vždy dokáže barevným, ale přece jen strohým geometrickým výtvarným rukopisem, postihnout různá dění, pocity i dojmy všedního světa.“ Více v pondělním Plzeňském deníku.

Oblastní galerie v Liberci nabízí hned dvě nové stálé expozice. První představí díla krajináře Wilhelma Riedla ze sklářské rodiny z nedaleké Desné, druhá se zaměřuje na českou malbu druhé poloviny 20. století. „Obměna je důležitá. I stálý návštěvník tak může expozice navštívit opakovaně a pokaždé by tam měl najít něco nového. A my můžeme představit další kousek z obsáhlé sbírky,“ uvedl pro středeční Krkonošský deník ředitel Jan Randáček. Důvodem novým expozice je i zapůjčení části fondu do Frankfurtu nad Mohanem.

Mladá kurátorka Lucie Drdová, která má zkušenosti s prací ve Vídni a v Berlíně, otevřela v červnu v Praze novou galerii Drdova Gallery, které se věnuje článek Nadi Klevisové ve Víkendu HN. První výstavou jsou práce Jana Pfeiffera. „Přeju si mít profil, jenž mi na sto procent odpovídá a o kterém jsem přesvědčená,“ říká Lucie Drdová. Proto si vybírá umělce, kteří jsou kvalitou i výrazem její krevní skupina.

Literární noviny se zeptali dvou mladých historiků umění, zda je NG bez Knížáka lépe. Martin Šanda srovnává pražskou galerii s MG, která, ač má méně hodnotné sbírky, vítězí na plné čáře. „Milanu Knížákovi se samozřejmě i některé věci podařily, to ovšem nic nemění na faktu, že jeho působení v galerii nejen připomínalo vládu orientálního monarchy, ale především ji do značné míry podvázalo a paralyzovalo.“ Opačný názor má Hana Šauerová, která vyzdvihuje stabilizaci rozpočtu a obohacení sbírek o cenné dary.

Literárky navázali na článek z minulého týdne a přinášejí další odpovědi zástupců našich galerií, jak jejich sbírky ovlivní církevní restituce. NG má starost o díla Mistra Vyšebrodského oltáře nebo o Šternberský palác; MG situaci chápe jako napravení křivdy; GASKu se církevní restituce nedotkne nijak.

V pražské galerii Dvorak Sec Contemporary vystavuje Ondřej Brody, jehož vyzpovídala Kateřina Farná pro sobotní Právo. „Umění reflektuje realitu a nevzniká ve vzduchoprázdnu. Je to stejné jako u každé jiné činnosti, protože jste neustále konfrontován tlaky a provozními záležitostmi typu, že se musíte vejít do kurátorova záměru nebo koncepce galerie.“

Časopis Profit, vycházející v pondělí, se obsáhle věnuje současnému stavu českého trhu s uměním. Představeny jsou nejen čeští umělci, kteří nejvíce „táhnou“, ale i obraty aukčních síni a další ekonomická data (nejvyšší obrat má Galerie Kodl následovaná 1. Art Consulting).

Celá škála regionálních redakcí (od Deníku, přes MfDnes po Právo) se věnuje obrazu Zavraždění sv. Václava od Antona Pettera z roku 1844, který byl letos nalezen na půdě kroměřížského zámku. Obraz byl restaurován manželi Bergerovými a nyní je vystaven v ostravském Gongu v Dolní oblasti Vítkovic.