Artalk.cz

TZ: Tváře / Fenomén tváře ve videoartu

Tváře: Fenomén tváře ve videoartu / Marina Abramović, Vito Acconci, Peter Campus, Juan Manuel Echavarría, Douglas Gordon, Franz Gratwohl, Freya Hattenberger, Nan Hoover, Bruce Nauman, Nam June Paik, Ulrike Rosenbach, Steina, Miloš Šejn, Fiona Tan, Bill Viola, Peter Weibel / Galerie Rudolfinum / Praha / 21. 6. – 16. 9. 2012

Lidská tvář byla tradičně jedním z hlavních témat výtvarného umění, v němž utvářela základní prvek žánru portrétu a autoportrétu. Příchod pohyblivého obrazu – nejprve filmu, později videoartu – ve 20. století otevřel zcela nové možnosti a dimenze jejího znázorňování.

Výstava Tváře, představující osmnáct děl převážně klíčových uměleckých osobností videoartu od jeho počátku v 60. letech do 21. století, dokládá sílu oné aliance, která se v posledních padesáti letech vytvořila mezi tváří a videem. Nabízí pohled na to, jak specifický charakter a možnosti videa a videoinstalace nejen přinesly nové způsoby zachycení tváře v obraze, ale také různé polohy jejího fungování coby obrazu.

Video a videoinstalace umožnily zobrazit tvář a aspekty jejího významu a vnímání, které starší vizuální média nezachytila – především dovolují zachytit pohyb tváře a dynamiku jejího výrazu a tím zkoumat její roli svébytného obrazového média. Tím se znovu dostala do popředí některá z tradičních velkých témat výtvarného umění – vztah podoby a Já, zkoumání identity, emocí a jejich výrazu či zobrazení stavů mysli. Vystavená díla dokládají nezastupitelnou roli, která v současnosti videoartu náleží v reflexi nad těmito základními kategoriemi lidství. Současně ukazují, jak se tvář – jako námět, obrazový „materiál“ a fenomén – stala primárním prostředkem, skrze nějž může video obrazově reflektovat svojí vlastní piktorialitu a povahu audiovizuálního média.

Vystavující umělci:

Marina Abramović

Vito Acconci

Peter Campus

Juan Manuel Echavarría

Douglas Gordon

Franz Gratwohl

Freya Hattenberger

Nan Hoover

Bruce Nauman

Nam June Paik

Ulrike Rosenbach

Steina

Miloš Šejn

Fiona Tan

Bill Viola

Peter Weibel

Marina Abramović

Video Portrait Gallery

1975-2003

Netherlands Media Art Institute Amsterdam

Tato neustále rozšiřovaná portrétní instalace (v Galerii Rudolfinum se jedná o průřez sestavený ze šestnácti děl) je, podle autorky, způsobem reflexe nad jejími dřívějšími díly, která se takto snaží utřídit. Instalaci lze vnímat jako jistý druh obrazového záznamu umělecké kariéry Mariny Abramović a současně jako meditaci na téma vztahu osobní identity a proměnlivé podoby – tedy tématu, které ve svých dílech reflektovala řada malířů a fotografů.

Vstupné

Plné: 130 Kč

Snížené: 80 Kč