Artalk.cz

denní tisk 30. 6. 2012

V Lidových novinách si můžete přečíst recenzi Tomáše Pospiszyla na výstavu Tváře / Fenomén tváře ve videoartu (do 16. 9., Galerii Rudolfinum). Vystaveno je celkem 18 děl, mezi prezentovanými tvůrci nechybí Nam June Paik, Bruce Nauman, Vito Acconci, Peter Campus nebo Marina Abramovičová. „Hlavním smyslem výstavy Tváře není ukazovat dějiny tohoto dnes už vlastně historického žánru, i když tak může působit. Obsahuje totiž řadu děl, která patří do kánonu klasických projevů videoartu… Ti, kdo se o videoart nebo umění posledních padesáti let zajímají, je už pravděpodobně někdy někde viděli. Což vůbec neznamená, že by se na ně nemohli podívat znovu. Důvody tu jsou nejméně tři. Prvním je fascinace novostí a prvními kroky… Druhým důvodem je celek, který spojením prací vzniká. Třetím je pak kvalita přednesu.

Tomás Pospiszyl v Lidovkách představuje dvě akce. První je výstava Ondřeje Brodyho a Kristofera Paetaua Já za to nemůžu (Galerie Dvorak Sec, Praha, do 15. 9.). „Prolamování tabu, na které se tato dvojice specializuje, není motivované potřebou zhnusit či popudit širokou veřejnost, ale snahou kriticky reflektovat svět umění a jeho honbu za něčím novým a šokujícím.“ Druhou pak mezinárodní setkání a přehlídka ženského graffiti nazvaná Girl Power Forever, která potrvá v Trafačce do 22. 7.

Do 2. září můžete v Museu Kampa navštívit výstavu Evy Kmentové Ruce, prsty, rty. Prezentovány jsou práce na papíře a objekty ze sádry z období šedesátých a sedmdesátých let. Recenzi této výstavy připravil pro víkendovou přílohu Mf Dnes Radim Kopáč. „Její práce jsou tu podány ve skvělé, živé a nápadité instalaci. Ta komorní přehlídka potvrzuje dvojí: jednak samozřejmou kvalitu a životnost autorčina díla, jednak soustavnost a vysokou úroveň tamějšího galerijního programu, zaměřeného na české umění zejména 60. let minulého století.“

V Lidovkách si můžete přečíst rozhovor s grafickým designerem Alešem Najbrtem, jehož studio již dvě dekády vytváří plakáty pro festival v Karlových Varech. Rozhovor se týká nejen karlovarského filmového festivalu, ale i další Najbrtovy tvorby, nebo třeba fungování týmové práce.

Jihomoravská mutace Mf Dnes přináší rozhovor s Jiřím Rybářem, majitelem společnosti 1. Art Consulting. Rybář hovoří například o tom, jak se vlastně k obchodu s uměním dostal, či kdo tvoří klientelu jeho společnosti.

Mf Dnes vyzpovídala Medu Mládkovou. Sběratelka a mecenáška umění se vyjadřuje k odvolání ministra Jiřího Pospíšila, se kterým ji pojí přátelský vztah a kterého ve své závěti učinila předsedou správní rady své nadace.