Artalk.cz

13. 6. 2012 / Beseda v Galerii Altán Klamovka

Beseda v Galerii Altán Klamovka / Praha / 13. 6. 2012 v 17h

Galerie hlavního města Prahy nabízí jedinečnou příležitost prohlédnout si zákulisí zajímavých galerií a seznámit se s významnými osobnostmi české kultury. Tentokrát Vás zveme na prohlídku Altánu Klamovka, kterým zájemce provede kurátorka a produkční galerie Lenka Sýkorová. V rámci besedy se uskuteční prohlídka výstavy Pravidelná dávka emocí fotografky Jolany Havelkové.

 

BESEDA V ALTÁNU KLAMOVKA

STŘEDA 13. 6. v 17.00

Galerie Altán Klamovka

Adresa: park Klamovka, Praha 5

(metro B Anděl, tram 9, 10 ,16 směr Řepy, výstup na zastávce Klamovka)

www.aug.cz/altan-klamovka-praha

Galerie Altán Klamovka se nachází v novogotickém altánu (postaveném cca 1820) v parku Klamovka v Praze. Je dostupná z Anděla tři stanice tramvají směr Řepy (zastávka Klamovka). Kurátorkou galerie je od září 2004 doposud Lenka Sýkorová, v letech 2005-7 byl kurátorem některých výstav Viktor Čech. Galerie Altán Klamovka v Praze od svého prvopočátku od roku 2004 představuje mladou generaci grafických designérů, fotografů a multimediálních výtvarníků. Výjimečnost galerie, i když disponuje malým výstavním prostorem, je v možnosti pracovat s prostorem uvnitř galerie i s blízkým okolí parku Klamovka, a proto je velmi často využívána pro site – specific projekty. Galerie si klade za cíl vytvořit autonomní výstavní zónu pro nastupující generaci vizuálních umělců. Mnohdy se v Altánu Klamovka konají první samostatné prezentace studujících výtvarníků či čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol. Tímto galerie napomáhá jejich tvůrčímu i budoucímu profesionálnímu rozvoji. Za dobu své výstavní činnosti se Altán Klamovka etabloval na poli mezinárodních projektů vizuálních komunikací a grafického designu. Výstavní plán je zaměřený na mladou a střední generaci výtvarníků. Kurátorský výběr se zaměřuje na site-specific projekty, fotografii, grafický design, performance a nová média. Výstavní prostor disponuje s 12 m/2. Jedná se o samostatnou zhruba čtvercovou výstavní síň o rozměrech 3,30 x 3,65 m. Čelní stěna má výklenek jeden metr hluboký, postraní stěny jsou ploché bez okenních otvorů. Osvětlení galerie zabezpečuje šest bodových světel umístěných na lištách. Vstupné do galerie je dobrovolné.

 

Pravidelná dávka emocí

Havelková Jolana

Altán Klamovka

Pro Jolanu Havelkovou, která se řadí do proudu současné české fotografie je typická práce s různými postupy a technikami. Médium fotogafie ráda zkoumá z různých úhlů pohledů a také jej mnohdy překračuje do rovin ryze konceptuálního umění, kde je nadřazen obsah nad formou. Používá tak běžné postupy typické pro současné vizuální umění. Vystudovala Institut tvůrčí fotografie SU v Opavě a řadu let pedagogicky působila v Ateliéru fotografie a Ateliéru digitálních médií na FUD UJEP v Ústí nad Labem.

V Altánu Klamovka vystavuje soubor s názvem Pravidelná dávka emocí. Tento projekt Jolana Havelková vytváří od roku 2002. Konkrétně se jedná o „otisky“ oblečení jejího malého syna, které transformovala do podoby vizuálních obrazů. Fenomén otisků a záznamů běžných věcí ji zajímá od počátku její tvorby – stejně tak jako samotný proces sběratelství s fenoménem fetiše, kdy věci a předměty nabývají díky své historii na hodnotě, která je pro každého relativní.

Vystavený soubor Pravidelná dávka emocí byl vytvořen speciálním postupem skenování reálných částí oblečení na principu deníkového záznamu. Obrazy vznikly na základě určitého gesta – přenesením právě vysvlečeného šatstva na skener. Při bližším zkoumání souboru se pohybujeme na křehké hranici mezi reálným a fiktivním světem. Vzniklé objekty, připomínající roztodivné živočichy, rostliny a bytosti, jsou téměř protikladem symbolů, typických pro dětské oblečení.

Autorka se v tomto souboru především zamýšlí nad tím, za jakých okolností je člověk ochoten přikládat neživým věcem a předmětům nepřiměřený význam či se stávají projevem nekritického uctívání. Ambivalentní vztah k těmto oblečkům, zhmotněných do vizuálních záznamů vztahů a vzpomínek, zaznamenala Jolana Havelková s nadsázkou a hravou ironií.

kurátorka: Lenka Sýkorová