Artalk.cz

denní tisk 5. 6. 2012

V galerii Artwall, které funguje na zdi Nábřeží kpt. Jaroše v Praze, vystavuje velkoformátové fotografie Ladislav Vondrák. „Důležitým podtextem Vondrákovy série Pachuť je kritika soudobé české politické situace. Barvitost plakátů a symbolů politických stran jsou jen závojem korupce a mocenských tahanic. Tuto skutečnost Vondrák předkládá zdánlivě expresivním způsobem.“ Více ve článku Radima Langera v Lidových novinách.

Galerijní noc proběhne v pátek v AJG. „Chceme představit tradiční prostory galerie v jiném světle. Návštěvníky necháme nahlédnout do tajů kunsthistorie a nabídneme zábavný program s hudbou, divadlem i tancem,“ popsala za organizátory Nikola Musilová. Program bude zaměřen na období 1. republiky, které bylo vybráno kvůli právě probíhající výstavě Františka Muziky. Informuje Českobudějovický deník.

Opavskou kulturní organizace (OKO), která provozuje i Dům umění, opustilo pět zaměstnanců, včetně kurátora Martina Klimeše. Odchod je formou protestu proti ředitelce OKO, Daniele Pekárkové, které je vytýkána neodbornost, neznalost a nepřátelské jednání vůči zaměstnancům. Kontrola primátora však zjistila jen drobné nedostatky, které se ředitelka zavázala vyřešit. Kauze se věnuje Opavský a Hlučínský deník.

V opočenském zámku vystavili zrestaurovaný obraz italského barokního mistra Giuseppe Bartolomea Chiariho. „Svými rozměry, originální oboustrannou malbou, výtvarným a uměleckým ztvárněním se dílo tohoto italského autora řadí k evropským unikátům nemajícím v českém ani evropském prostředí obdoby, uměleckohistorická hodnota tohoto díla je nevyčíslitelná,“ uvedl kastelán Josef Jirák. Informuje severovýchodočeské Právo.