Artalk.cz

TZ: Jan Langer

Jan Langer / Století / Muzeum umění Olomouc: Café Amadeus / Olomouc / 29. 5. – 16. 9. 2012

Galerie v kavárně Amadeus vystaví oceněný soubor fotek stoletých Čechů

Zračí se prožitých sto let jen ve tváři, v podobě člověka, nebo roky nesmazatelně poznamenají i jeho osobnost? Tuto sugestivní otázku si kladl fotograf Jan Langer (*1978), když začínal s cyklem Století, v němž vedle sebe klade snímky mladé a současné podoby stoletých Čechů. Odpověď můžete od 29. května hledat i vy v kavárně Amadeus Arcidiecézního muzea Olomouc, kde bude soubor portrétů, oceněný na konci dubna na Prague Photo Festivalu 2012, vystaven. „Proletět“ ve vteřině desítky let života portrétovaných můžete až do 16. září. S projektem Století začal fotoreportér zpravodajského serveru Aktuálně.cz v roce 2010. „Měl jsem pocit, že téma stárnutí a pokročilého věku je ve společnosti přehlíženo. Chtěl jsem proto tyto lidi vyhledat a zeptat se jich na jejich životní příběh,“ vysvětlil Langer v rozhovoru pro Český rozhlas s tím, že až při kontaktu o oslovenými jej napadl koncept srovnávacích fotografií jejich původních ateliérových portrétů z mladého věku a aktuálních snímků. „Tento kontrast samozřejmě ukazuje fyzickou proměnu, jak se mění tvář, zjev člověka. Byl jsem ale zvědavý hlavně na to, jestli se tolik změnilo v jejich vnitřním světě, nebo jestli jejich osobnosti zůstávají víceméně stejné. A měl jsem pocit, že jejich vnitřní svět radikální změnu neprodělal,“ míní absolvent opavského Institutu tvůrčí fotografie.

Samostatnou kapitolou jsou pak bohaté životní peripetie portrétovaných stoletých Čechů, o nichž se diváci dozvídají z rozšířených popisek k fotografiím. „Jsou to silné vzpomínky, silné zážitky, obě světové války, komunismus, převrat, nová doba, kapitalismus, ti lidé si museli stále zvykat na nové okolnosti a životní podmínky. A myslím, že se z těchto příběhů máme co učit,“ řekl fotograf Českému rozhlasu a doplnil, že do projektu zařadil 20 stoletých Čechů. „Stále ale pokračuji, takže soubor bude určitě rozsáhlejší a reprezentativnější,“ dodal. A co si z rozhovorů se stoletými Čechy a z jejich portrétování Langer odnesl? „Společnost nás tlačí ke konzumním hodnotám a způsobu života. Jak jsem ale zjistil, lidé si na konci života nejvíce váží času, který strávili se svými nejbližšími, a to, co prožili s nimi, je pro ně daleko silnější a hodnotnější než úspěch v práci, materiální bohatství a všechno to, za čím se my honíme a k čemu jsme tlačeni,“ vyznal se v rozhovoru pro Český rozhlas.

Soubor, za který autor na konci dubna získal zvláštní cenu UniCredit Bank Young Prague Photo Award na festivalu Prague Photo v roce 2012, si mohou prohlédnout olomoučtí diváci v kavárně Amadeus Arcidiecézního muzea. „Jan Langer vytvořil unikátní sociální sondu, která dokumentuje, jak se v tomto věku žije, jak tito lidé vypadají a na co vzpomínají a současně nás staví před otázku, jak seniory vnímá většinová a mládí preferující společnost,“ zhodnotila Stoleté kurátorka Štěpánka Bieleszová. Výstava bude zahájena za účasti autora v úterý 29. května v 17 hodin a potrvá do 16. září.

Fotografická galerie Café Amadeus ve stejnojmenné kavárně Arcidiecézního muzea Olomouc vznikla na podzim roku 2009. Dramaturgie výstav, jež vzniká ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, se zaměřuje na tvorbu střední a nejmladší generace. Dosud galerie uspořádala 16 výstav. Vloni v únoru byla jako jediná galerie z České republiky pozvána na prestižní pařížský Festival mladé evropské fotografie Circulation(s).

Petr Bielesz