Artalk.cz

denní tisk 25. 5. 2012

Ve výtvarném pátku LN představuje Lenka Lindaurová výstavu Martina Creeda, který probíhá v Domě umění v Českých Budějovicích. Creed je britský autor, laureát prestižní Turner Prize, kterou získal v roce 2001 za opětovné rozsvěcování a zhasínaní světla v prázdné místnosti. „Do Budějovic coby umělecké exponáty připutovaly zvláštní jednotlivé předměty (celníci nad pojistnou cenou zmuchlané kuličky papíru poměrně žasli), asistent a kurátor je nainstalovali a metodou udělej si sám vytvořili cool výstavu, po jejímž zhlédnutí nelze než se do Creeda bezhlavě zamilovat.“

Tomáš Pospiszyl pokračuje v LN článkem o evidenci kulturních památek na příkladu Tvaru modré od Františka Kupky. Ten je dle sdělení MK i NPÚ památkou, nemůže být proto vyvezen za hranice. Problém je fakt, že tato skutečnost nebyla zřejmá před aukcí a jen poukazuje na to, jak je evidence památek zastaralá a často nepřesná. „Skutečnost, zda lze či nelze dražené dílo převézt za hranice, je přitom podstatnou informací ovlivňující jeho cenu.“

Třetím článkem výtvarného pátku LN se věnuje zahraniční kauze s přemalováním obrazu jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy. Ten byl totiž vystaven s odhalenými genitáliemi, což si vyžádalo reakci návštěvníků výstavy, kteří pobuřující partie zamalovali. Umělec Brett Murray však poukázal na obecně známá fakta o osobě prezidenta, který byl obžalován ze znásilnění, je polygamista a má asi dvacet dětí. Více ve článku Tomáše Pospiszyla.

Severočeská MfDnes u příležitosti otevření Chrámu chmele a piva v Žatci otiskla rozhovor s jeho ředitelem, Jaroslavem Čásou. Součástí komplexu totiž bude i galerie současného umění: „Ano, to je sbírka moderního českého umění, která je uložená v soukromí v Žatci. Měla by se tu prezentovat postupně asi v pěti částech. Je velmi atraktivní, svědčí o tom už jen to, že je na ministerstvu kultury zaregistrovaná jako soubor.“

Liberecká MfDnes i Liberecký deník informuje skrze článek ČTK o snížení ceny za zařízení interiéru bývalých městských lázní v Liberci, do kterých se přestěhuje Oblastní galerie. „Rekonstrukce městských lázní začala loni na podzim a patří k největším projektům spolufinancovaným z evropských fondů ve městě. Stavbu platí magistrát, kterému lázně patří. Po dokončení ale budovu převezme kraj a přestěhuje do ní oblastní galerii. Její původní budovu dostane výměnou město. Nákladná stavba by měla být hotová v polovině roku 2013, galerie se do ní přestěhuje o rok později.“

Zdá se, že osud obchodního domu Banco v České Lípě je zpečetěn. Ministerstvo kultury totiž zamítlo žádost o zapsaní budovy mezi kulturní památky. Obchodní dům byl postaven pod jménem Uran architektem ze SIALu, Emilem Přikrylem. „Představenstvo České komory architektů se nyní rozhodlo proti postupu ministerstva kultury protestovat. V současné době se diskutuje nejefektivnější forma postupu,“ uvedla mluvčí komory Markéta Pražanová.

Projekt Europa Jagellonica se představí i v děkanském kostele v Mostě, kde bude příští týden otevřena expozice Ars sacra představující umění doby jagellonské. „Mezi nejvýznamnější vystavená díla patří části hlavního oltáře děkanského kostela v Mostě z roku 1517 zobrazující svatou Barboru a svatou Kateřinu od Nikla z Jürgentalu či deskový oltář se Stětím svaté Kateřiny, původně určený též do interiéru děkanského kostela v Mostě. Ze sochařských děl patří mezi nejvýznamnější exponáty Madona z Bečova, překrásné dílo pražské sochařské dílny 2. poloviny 14. století, či socha Madony z okruhu freiberského sochaře Hanse Wittena z počátku 16. století,“ vyjmenovala Věra Brožová z ústeckého NPÚ.