Artalk.cz

denní tisk 19. 5. 2012

Tomáš Pospiszyl přináší v Lidovkách recenzi výstavy Začátek století, v rámci které se Západočeská galerie v Plzni pokusila zrekapitulovat poslední desetiletí v českém umění. „Výstava působí především jako rekapitulace špičkových uměleckých výkonů, nikoliv jako jejich interpretace nebo dokonce zhodnocení minulého desetiletí. I po jejím zhlédnutí budeme dál klopýtavě vysvětlovat, co se to v tvorbě daných umělců vlastně událo a jak jejich práci chápat… Ze strany kurátorů se předpokládá, že jednotlivá díla jsou schopna sama sebe vysvětlit. To však u většiny z nich není pravda, navíc jsou někdy vyjmuty z původních souvislostí, pro které byly vytvořeny.“

Historik architektury Zdeněk Lukeš připravil pro víkendové vydání Lidových novin článek o meziválečné architektuře izraelského Tel Avivu. Tamní stavby ze 30. let srovnává s českou architekturou. „V Bauhaus centru na třídě Dizengoff jsme instalovali s kolegy z Galerie Jaroslava Fragnera výstavu pražského funkcionalismu, takže bylo možno přímo konfrontovat meziválečnou avantgardní architekturu české metropole na dobových fotografiích se stavbami, které ve stejném období vznikaly v Tel Avivu. Je to zajímavé srovnání… V Praze najdeme několik staveb, které jako by svým izraelským protějškům z oka vypadly. Jejich autory byli zpravidla pražští německy hovořící architekti, většinou židovského původu, kteří vytvářeli v metropoli svéráznou minoritu. Byli ovlivněni jak československou avantgardou, tak i německým expresionismem.“

V prostorách Jezuitské koleje v Kutné Hoře byla otevřena rozsáhlá expozice Euopa Jagellonica. Výstavě, kterou kurátor Jiří Fajt připravil spolu s kolegy z Německa a Polska, se v Lidových novinách věnuje Marta Švagrová. „V efektním architektonickém řešení Jiřího Javůrka nabízí výstava výběr uměleckých skvostů z celé Evropy. K vidění jsou i díla Albrechta Dürera či Lucase Cranacha, sochy a reliéfy ze dřeva a kamene z dílny Veita Stosse, Mistra Pavla z Levoče, Petera Vischera, iluminované rukopisy krakovského dvorního malíře Stanislava Samostrzelnika nebo pražských iluminátorů Valentina, Matouše a dalších.“

Lidové noviny přinášejí rozhovor s profesorem Vladimírem Birgusem. Hovoří se o české fotografii a jejím ohlase ve světě, o Institutu tvůrčí fotografie, o dnešních studentech či třeba o technologickém pokroku a digitální fotografii.

V Lidovkách si můžete přečíst diskuzi o tom, zda obnovit na Staroměstské náměstí barokní mariánský sloup stržený v roce 1918. K tématu se vyjadřují sochař a restaurátor Jan Bradna, historik Zdeněk Hojda, památkář Josef Štulc a překladatel Zdeněk Zacpal.