Artalk.cz

TZ: Agrese – deprese

Agrese – deprese / Sylva Březnová, Petr Gruber, Petra Haplová, Jan Chlup, Lenka Janušková, Lenka Kerdová, Barbora Krnínská, Rudolf Matějček, Tomáš Prchal, Magdaléna Staňková / Galerie K4 / Praha / 9. – 25. 5. 2012

AGRESE – DEPRESE

10.5.-25.5.2012

Galerie K4
Celetná 20, Praha 1
otevřeno po-pá 10-24, so-ne 16-24h
www.galeriek4.cz

Vernisáž v pondělí 9. 5. 2012 od 19.00h.

Vystavují: Sylva Březnová, Petr Gruber, Petra Haplová, Jan Chlup, Lenka Janušková, Lenka Kerdová, Barbora Krnínská, Rudolf Matějček, Tomáš Prchal, Magdaléna Staňková

Kurátorky: Tereza Hrušková a Marianna Placáková /ÚDU FF UK/

Výstava představuje kurátorský výběr prací z tvorby studentů vysokých uměleckých škol a neklade si za cíl tvorbu současné generace nijak shrnovat. Klíčem k výběru se stalo využití klasických médií, a to sochy a malby. Věříme, že malba i socha jsou média stále živá a promlouvající k širokému obecenstvu, kterým se vyplatí naslouchat.

Sjednocujícím tématem vystavených prací je reflexe člověka ve společnosti. Nejedná se však o vykreslení jeho vnější podoby, ale o snahu o jeho uchopení vnitřní.

Přestože každý z vystavujících volí zdánlivě jinou cestu, jejich vyjádření se často podobají svou melancholičností či meditativností, sebepobavením, nebo až útokem na diváka. Proto i zvolený název vymezuje jen nejhrubší tematické rysy dvou hlavních výstavních místností, které se však více doplňují než konfrontují, a tak agrese i deprese tvoří spíše hranice celé výstavy.

Ačkoliv jsou vystavená díla skutečně pouhými vzorky práce jednotlivých autorů, odkazují k tvorbě, která, přestože vyrůstá ze starších vzorů, je schopná variací a hledáním nových cest dosáhnout silného sdělení.

POZN: Výstava je připravována pod odborným dohledem Doc. PhDr. Marie Klimešové, Ph.D. v rámci semináře současného umění na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze.

Výstava je součástí programu Galerie K4 jako „Experimentálního prostoru pro mladé začínající kurátory“.