Artalk.cz

denní tisk 7. 5. 2012

Jan H. Vitvar v Respektu recenzuje Ostrovy odporu v Národní galerii. „Proč tedy výstava ve výsledku působí tak uniformně, konvenčně a nudně? Protože kurátorské trio Jiří Ševčík, Jana Ševčíková a Edith Jeřábková má na naše umění dost podivínský pohled.“ Slovy kritiky Vitvar rozhodně nešetří – výhrady má především k výběru exponátů, které neukazují nic z dynamické a novátorské české tvorby, ale jen díla zapadající do mustru období „mezi „něčím“ a „něčím dalším.““ „Ostrovy odporu jsou promarněnou příležitostí ukázat lidem, čím tu umění prošlo v posledních letech. Na to, že jejich příprava trvala pět roků (instalace přitom odpovídá práci maximálně několika týdnů), až odporně promarněnou.“

Seznámení s výstavou Pernštejnové a jejich doba, kterou pořádá NPÚ a NG v Salmovském paláci, nabízí Pražský deník. Stanislav Vaněk však pro projekt nachází spíše slova kritiky – ať už kvůli chybějícím popiskům nebo díky ne zcela vyjasněnému konceptu výstavy. „Velmi rozporuplně lze nahlížet na záměr realizačního týmu – určení časového těžiště hlavní části výstavy do období posledních cca 100 let trvání rodu Pernštejnů, kdy se sice zachoval oproti středověku větší počet movitých památek přímo spjatých s dějinami rodu i dalších uměleckých děl, ale přesto je tak panorama výstavy ochuzeno o příběhy významných rodových příslušníků, např. Viléma z Pernštejna (cca 1438 – 1521), který patřil mezi čelné osobnosti v době vlády Jagellonců.“

Olomouc se nezdává projektu SEFO: „Jednáme nyní s ministerstvem kultury o tom, že by se projekt alespoň částečně financoval přímo z jeho rozpočtu. Projekt Středoevropského fóra je stále aktuální. Snad se stane zázrak a podaří se i ta plánovaná výstavba,“ uvádí Pavel Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc. Článek v časopise Euro shrnuje i názory na samotnou stavbu nové galerie, stejně jako představuje celé Muzeum umění i Arcidiecézní muzeum v Olomouci.

Odvolací senát Pražského městského soudu rozhodl o vině Jana Třeštíka, který se jako ředitel GASKu pokusil vyvézt Piccasův obraz Sedící žena přesto, že se jedná o kulturní památku. Trest však udělen nebyl – soudci rozhodli, že Třeštík byl už potrestán dostatečně. Podrobné shrnutí celé kauzy nabízí Lidové noviny.

Právo nabízí rozhovor s architektem Eduardem Souto de Moura, který přednášel v Praze (zde). Otázky se věnují obecným tématům, ale i realizacím de Moury pro fotbalové Portugalsko nebo k jeho názorům na rekonstrukci vily Tugendhat či na pražskou architekturu. „Architektura je sociální umění. Ani vlastně nevím, jestli to umění je, protože umění je vytvoření díla, aniž by mělo přesnou funkci. Architektura je pravý opak – kdyby neměla žádnou funkci, stane se z ní socha.“