Artalk.cz

TZ: Jiří David

Jiří David / DNA vodopád / Galerie Miroslava Kubíka / Litomyšl / 28. 4. 2012 ve 21h

Jiří David – DNA vodopád, 2012

objekt, neonové trubice, železná konstrukce

kurátor: Martin Dostál
Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nám. 71, Litomyšl

Na objektu na Smetanově náměstí č. 70-71 v Litomyšli, kde se nachází Galerie Miroslava Kubíka, je od soboty 28. dubna 2012, kdy proběhne ve večerních hodinách slavnostní odhalení, k vidění nejnovější neonový objekt Jiřího Davida. Je jím modře svítící DNA vodopád. Tato práce je třetí velkou venkovní neonovou realizací Jiřího Davida. Tou první byla Záře, modře svítící trnová koruna, umístěná na střeše pražského Rudolfina. Tento objekt o rozměrech přibližně 15 x 11 x 2 metry zde byl k vidění od 28. února do 27. května 2001. Tuto akci zajišťovala Galerie Rudolfinum, jejím kurátorem byl Martin Dostál. Druhý neon se rozsvítil v listopadu 2002 nad Pražským hradem. Bylo jím červené Srdce na Hradě, jehož rozměr byl přibližně 13 x 13 metrů. Srdce svítilo do února roku 2003. Kurátorem této akce byl rovněž Martin Dostál.
Další z plánovaných neonových objektů se už nepodařilo realizovat. Teprve nyní v Litomyšli, za velkorysé podpory Miroslava a Martina Kubíkových, dochází k další významné Davidově neonové realizaci. Oproti dvěma předcházejícím pražským neonovým objektům, které vzbudily nebývalý ohlas médií i veřejnosti, nebude DNA vodopád jen dočasnou realizací, ale bude zde umístěn delší dobu. Kurátorem této akce je také Martin Dostál.
Pro Litomyšl se rozhodl Jiří David vytvořit modře svítící neonový objekt, nazvaný DNA vodopád. Při jeho navrhování vycházel David z DNA spirály, tedy z něčeho, co souvisí s lidskou kreativitou, pamětí a dispozicemi člověka. Tyto „komponenty“ mají co do činění se specificky lidským konáním, kterým je umění. David se dlouhodobě zajímá o smysl a fungování umělecké činnosti ve společnosti a o postavení umělce v ní. Sám se pohybuje mezi určitou skepsí ve víře ve
fungování umění a umělců a mezi „heroickou“ osobní aktivitou, se kterou provozuje svá umělecká vystoupení. Jedním z důkazů je právě neonový DNA vodopád. Při jeho vymýšlení si Jiří David pustil Smetanovu Vltavu a „spirálu jsem zmodifikoval v duchu této melodie, vln uvnitř DNA,“ podotýká umělec.
Autor DNA vodopádu, Jiří David, patří mezi nejrespektovanější současné vizuální umělce. Narodil se 28. srpna 1956 v Rumburku „na severu, mezi kopci, přesněji v čekárně na kožené lavici“. V letech 1982 až 1987 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, v roce absolutoria spoluzakládal slavnou výtvarnou skupinu Tvrdohlaví. David patří ke generaci, která na českou scénu vnesla v 80. letech vizuální jazyk postmoderny. Spolu s dalšími souputníky se jim záhy dostalo velmi příznivého výstavního ohlasu nejen v Čechách, ale výrazně se prosadili i v zahraničí. David se pohybuje ve své umělecké aktivitě napříč různými médiemi, je malíř, vytváří objekty, instalace, videa, pracuje konceptuálně s fotografií, ale i sám fotografuje. Patří také k významným uměleckým pedagogům. Od roku 1994 do roku 2001 vedl Ateliér vizuální komunikace na pražské Akademii výtvarných umění, od roku 2004 pak působí na pražské Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, kde je šéfem Ateliéru intermediální konfrontace. Žije a pracuje v Praze-Zbraslavi.

Martin Dostál

Kontaktní údaje:
Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nám. 71
570 01 Litomyšl