Artalk.cz

Zprávy z veletržního Kolína

Zatímco v předešlém roce se o budoucnosti nejstarší přehlídky s uměním Art Cologne mluvilo ještě s určitými obavami, letošní 46. ročník potvrzuje, že jí její ředitel Daniel Hug vrátil statut nejdůležitějšího domácího veletrhu s uměním. O ten ji v minulých letech připravilo v roce 1996 vzniklé Art Forum v Berlíně, které se ale v loňském roce konalo naposledy.

Vedle zániku konkurenčního berlínského veletrhu k renesanci Art Cologne bezpochyby přispěly kroky, s jejichž realizací Hug začal v minulém roce: výrazná redukce participujících galerií a poskytnutí pouze dvou výstavních prostorů. Nesmíme zapomenout vyzdvihnut Hugovy osobní kontakty a nesporné organizační schopnosti, které do Kolína po letech absence přilákaly opět renomované galerie. Do Porýnské metropole tak letos zavítalo okolo dvou stovek galerií, mezi nimiž podstatnou část tvořily berlínské galerie (Carlier I Gebauer nebo debutant Galerie Neu). Seznam mezinárodních galerií tak zůstal na úkor domácích o to kratší.

Příjemným zpestřením byla vůbec první účast jednoho z nejpřednějších současných galeristů Davida Zwirnera (New York), syna jednoho ze spoluzakladatelů Art Cologne Rudolfa Zwirnera. Právě v jeho stánku se nalézal nejdražší z nabízených exponátů: Baselitzovo rané plátno Voják (1965), které za tři milióny amerických dolarů našlo nového majitele.

Pověstnému koktejlu namíchanému z umění klasické moderny, poválečného a současného umění, který je pro Kolín charakteristický, zůstal Hug i letos věrný. V hale 11.2. našly již tradičně místo galerie zastupující zavedené umělce, mezi nimiž převládaly práce německých malířů Ernsta Wilhelma Naye (1902-1968) a Imiho Knoebela (*1940). Překvapením pro mne byla poměrně skromná nabídka z díla letos osmdesátiletého malíře Gerharda Richtera. Kromě dvou abstraktních olejů malého formátu (Springer & Winckler), to byly hlavně tisky a přemalované fotografie (Löhrl, Ludorff), které galeristé nabízeli. Trend nesmyslně našponovaných cen, ve kterých se na uměleckém trhu Richterova díla pohybují, byl patrný i zde: přemalované fotografie (15 x 10 cm) si Ludorff cenil na neuvěřitelných 58 tisíc euro.

Hala 11.3. zasvěcená mladému umění, které ještě v loňském roce dominovala volná scéna tzv. Open Space (od 2006), prošla asi nejpodstatnější proměnou. Na její místo se letos přesunala NADA (New Art Dealers Alliance), spolek galeristů, kritiků a kurátorů se sídlem v New Yorku, jehož členy jsou mladé, inovativní galerie rozdrobené po celém světě. V Kolíně se v rámci tohoto v roce 2004 založeného spolku představilo celkem třicet tři převážně zaoceánských galerií, které by se na kolínský veletrh jinak horkotěžko dostávaly. Tato sekce měla stejně jako kolínský veletrh vlastní uměleckou komisi rozhodující o výběru jednotlivých galerií. NADA byla jakýmsi malým veletrhem uvnitř Art Cologne a považuji ji jednoznačně za milé oživení.

Z potutelného úsměvu na tváři galeristů a hojnosti červených nálepek pod nabízenými uměleckými díly se dal vyčíst jejich spokojenost s vývojem letošního Art Cologne, který se bohužel musel obejít bez tuzemské účasti. Třebaže nejstarší kolínská přehlídka s uměním nabrala po řadě slabších ročníků druhý dech, na to, aby konkurovala veletrhu v Basileji, to zatím zdaleka nestačí. I přesto je její role v itineráři těch nedůležitých uměleckých událostí roku, přinejmenším v německy mluvícím prostoru, nezastupitelná.

______________________________________________________________

Art Cologne / 46. mezinárodní veletrh umění / Kolín / 18. – 22. 4. 2012

______________________________________________________________

V textu je mylně uvedená informace týkající se české účasti, v sekci NADA se představila galerie SVIT Praha, více zde.