Artalk.cz

denní tisk 23. 4. 2012

Ve Valdštejnské jízdárně otevřela NG velkou výstavu Jakuba Schikanedera. Umělec byl znovuobjeven díky poslední výstavě v roce 1998, po které bylo jeho dílo revidováno a mnohé obrazy se dočkaly připsání. Už za umělcova života však bylo jeho dílo kopírováno a falšováno, proto má na výstavě velký podíl i restaurátorské oddělení NG, které neoriginální obrazy rozpoznalo. „Pražskou výstavu doprovází velkorysý katalog a útlejší průvodce. Kurátorka Veronika Hulíková se v nich věnuje i malířovu životu. Životopis je poměrně kusý, avšak i to málo, co se dalo o Schikanederovi dohledat, má parametry osudu romantického hrdiny,“ píše Magdalena Čechlovská pro HN.

Jako předzvěst AniFestu jsou v jízdárně teplického zámku vystaveny loutky Jiřího Trnky. „Je to zatím největší ucelená sbírka originálů a kopií signovaných přímo Jiřím Trnkou, myslím, že se dosud nikdy nepodařilo něco podobného seskupit na jednom místě,“ informuje pro severočeskou MfDnes spoluautor výstavy Milan Svatoš.

Olomoucká MfDnes se věnuje možnostem nákupu uměleckých děl v regionu. V olomouckých prodejních galeriích se objevují i díla slavných umělců, bývá však problém je prodat. Článek objevuje i fakt, že na slavná jména můžeme chodit i do muzeí – například na Tiziana do Kroměříže nebo Toyen do olomouckého Muzea umění.

Na čtvrteční akci Máme otevřeno, která zdarma zpřístupní galerie v Praze 7, láká Tomáš Pospiszyl v Lidovkách. Speciální výstava na návštěvníky čeká v bývalých lázních Elektrických podniků, kde budou s baterkou a mapou hledat díla vytvořená přímo pro tento prostor. „Prvořadým cílem Máme otevřeno není divácky zkonzumovat co nejvíce výtvarného umění. Jde spíše o sociální akci, zábavný orientační závod po místech, která třeba ještě neznáte a kde se můžete setkat nejenom s inspirativním uměním, ale také se starými či novými přáteli.“

V Ateliéru Josefa Sudka na pražském Újezdě vystavují fotografický soubor Národní obrození Štěpánka Steinová a Salim Issa. „Šest figurálních záběrů plus dvě zátiší jsou zjevnou konceptuální hrou. Stylizované fotografie odkazují jak k vybraným číslům z českých národních dějin, od bájného Bivoje a Žižky z Trocnova přes Komenského po Máchu nebo Němcovou, tak k otázkám, kterými se zaobírá současnost, jako třeba národnostní menšiny.“ Více ve článku Radima Kopáče v MfDnes.

Oblastní muzeum v Chomutově plánuje velkou obměnu a rekonstrukci své stěžejní expozice gotického umění. „Upraví se vstup do expozice gotiky, ta se zároveň celá prostorově rozšíří a exponáty se rozmístí do logických celků. Tedy už ne madony k madonám, jako je to dosud, ale předměty ze stejného místa či stejného období k sobě. Jednotlivá díla získají nové podstavce, sály nový mobiliář. Zásadní bude změna osvětlení, jímž chceme vytvářet atmosféru a upozorňovat na detaily. Nechali jsme si již zpracovat studii, která expozici posouvá víc do současnosti,“ prozradil pro severočeskou MfDnes ředitel muzea Stanislav Děd.

Jan H. Vitvar se v Respektu věnuje fotografce Dagmar Hochové, které zemřela minulý týden. „To vzácné a podstatné pro mne je takový malý, třeba chvilkový kontakt s osobou, kterou portrétuji v jejím přirozeném prostředí a jednání, a tam obětuji trochu té formální dokonalosti za cenu, že se dostanu k větší autenticitě výrazu,“ řekla historičce umění Anně Fárové už v roce 1975.

V Praze začíná druhá výstavní sezóna Artbanky Museum of Young Art. Výstavou kurátorů ze sedmi uměleckých vysokých škol u nás se představuje nový šéfkurátor AMoYA Milan Salák: „Musíme mladé něčím oslovit, přitáhnout. Už sousloví muzeum, mladí a umění nepůsobí nikterak atraktivně. Řešení vidím například ve fine artu, streetartu a tak dále. Právě lidé, co se věnují streetartu, mohou přitáhnout nebo oslovit mladou generaci,“ řekl pro Pražský deník.