Artalk.cz

denní tisk 27. 2. 2012

V Severočeském muzeu v Liberci vzniká pod taktovkou sochaře Michala Bouzka interaktivní výstava Loukamosaic. Návštěvníci si mohou zakoupit krabičku s kousky dlaždic a vytvořit si dvě mozaiky – jednu si odnesou domů, druhá bude součástí velké mozaiky. „“Až celý projekt dokončíme a vytvoříme obrovskou louku-mozaiku, každý si bude moci podle čipu najít svůj výrobek. Za třicet let tam někdo přivede své děti a řekne, podívej, támhle to jsem udělal, když mi bylo jako tobě,“ řekl Bouzek. Více v liberecké MfDnes.

V Nové Budově Národního muzea začala výstava Arma diaboli prezentující sbírku historických kuší nejen ze sbírek muzea. „Mezi vystavenými předměty nechybí ani unikátní exempláře – gotické malované štíty z 15. století, nejstarší dochované kuše nebo hroty střel s rytou či inkrustovanou výzdobou, které jsou českou raritou. Na své si tak přijdou milovníci vojenské historie, uměleckého řemesla i romantiky dávných dob.“ O výstavě si přečtete v Pražském deníku.

V Moravské galerie byla otevřena výstava L’étude d’apres nature, která zkoumá vztahy mezi fotografií a dalšími odvětvími výtvarného umění v 19. století. „Vztah fotografie k výtvarnému umění v 19. století patří k nejpozoruhodnějším oblastem v historii fotografie. Je to první expozice v českém prostředí, která zákonitosti tohoto vztahu zkoumá v tak velkém rozsahu,“ říká pro Deníky Jihomoravského kraje kurátorka Petra Trnková.

Pražský deník představuje prodejní galerii CVRK. „V rámci měsíčního poplatku, který zahrnuje pouze nájem, energie a náklady na zaměstnance, se autoři (zejména mladí designéři, kteří zde vystavují – pozn. artalk) podílejí na provozu CVRKu a mají tak možnost prezentovat svou práci na lukrativním místě v centru Prahy, což by sami jako začínající umělci určitě nezvládli,“ říká vedoucí galerie Marie Neumannová. „Máme zde takovou všehochuť, od obrazů, přes šperky až po oblečení, vše je vyrobeno vlastníma rukama.“

Nová galerie byla otevřena v Českém Meziříčí. Jmenuje se Cesta dobrého srdce a prvním vystavujícím je majitel galerie Radim Novák, pracující pod jménem Ranovic. Galerie se zaměří na umělce pracující s duchovními významy v umění. Informuje Rychnovský deník.

Třebíčský deník vydal nekrolog Václava Dosbaby (8. 1. 1945 v Třebíči – 4. 2. 2012 v Třebíči), člena umělecké skupiny 4. „Dosbabovy kresby, obrazy, objekty a komorní instalace mají specifický rys. V podtržení filozofického rozměru jsou v něm originálně sloučeny hravost, vtip a ironie. Dosbaba byl výtvarníkem veskrze nekonformním. Nepřizpůsoboval se tradičním pravidlům, ani těm, která jsou obecně považována za dobrá.“

Petr Třešňák pro Respekt napsal článek o Adolfu Wölflim, jehož retrospektiva je právě k vidění v Domě U Kamenného zvonu. U duševně nemocného Wölfliho fungovalo kreslení jako jediná forma terapie. „Stejně jako díla mnohých jiných schizofreniků však Wölfliho tvorba obsahuje také aspekt rozpadu systému mysli, který ztěžuje, často znemožňuje vzájemnou komunikaci s ní. Autoři výstavy okouzleně mluví o stvoření nového univerza, jenže Wölfliho fragmentovaný svět se tak nějak nedá smysluplně navštívit.“