Artalk.cz

TZ: Skupina 42

Skupina 42 / Galerie moderního umění v Hradci Králové / Kradec Králové / 1. 3. – 27. 5. 2012

SKUPINA 42

ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové

1. března – 27. května 2012

Výstavní sály v přízemí

Výstava obrazů, kreseb, grafických listů a plastik členů Skupiny 42 (František Gross, František Hudeček, Jan Kotík, Kamil Lhoták, Bohumír Matal, Jan Smetana, Karel Souček a Ladislav Zívr). Výběr z rozsáhlých sbírek obou galerií se zaměřuje výhradně na práce vzniklé v době činnosti Skupiny 42 tj. v letech 1942-1948 a práce předválečné, které tvořily pevné základy jejich budoucí poetiky. Ačkoli podle Jindřicha Chalupeckého, neexistoval jednotný program, kterému by její členové podřizovali svou tvorbu, všechny do jednoho spojovala touha „zkoumat a malovat poetické hodnoty moderního světa … kamenné krajiny velkoměst…svět ve kterém žijeme“. Na činnosti Skupiny 42 se velmi významně podíleli též básníci (Ivan Blatný, Jan Hanč, Jiřina Hauková, Josef Kainar a Jiří Kolář), jejichž tvorba doplní vystavená díla.