Artalk.cz

TZ: Jaroslav Koléšek a Petra Brázdilová

Jaroslav Koléšek a Petra Brázdilová / Výstava držitelů Ceny Rudolfa Schlattauera za rok 2010 / Galerie Sýpka / Valašské Meziříčí / 29. 2. – 29. 4. 2012 

Výstava držitelů Ceny Rudolfa Schlattauera za rok 2010 v Galerii Sýpka

Jaroslav Koléšek / Proti sobě

Petra Brázdilová / Moje věc II

Vernisáž 29. února

Výstava potrvá do 29. dubna 2012

Srdečně zveme na společnou výstavu laureátů ceny Rudolfa Schlattauera za rok 2010, kterou uděluje město Valašské Meziříčí výtvarníkům pocházejícím z našeho regionu. Úvodní slovo pronese ak. mal. Jan Timotej Strýček. O hudební doprovod se postará kytarista Zdeněk Mikušek.

Tvorba JAROSLAVA KOLÉŠKA je orientovaná na objekt a sochu. Ve svém díle reaguje na realitu okolního světa. Zejména jej ovlivňuje průmyslové prostředí a z části také přírodní nebo duchovní vnímání. O své práci říká: „Industriální prostředí je pro mě základním vodítkem k vytváření „pseudofosilií“ strojů, jejich součástí a fragmentů. Jsou představeny tak, jako by byly nalezeny v budoucnosti coby pozůstatky lidské činnosti, která dávno ztratila svůj význam. Diváka stavím do pozice archeologa znovuobjevujícího smysl věcí a důvěrně známých tvarů, ovšem už bez kontextu jejich původního použití.“ Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně – obor design. Poté pokračoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, v sochařském ateliéru ak. soch. Stanislava Hanzíka a ak. soch. Maria Kotrby. V současné době studuje na Fakultě výtvarných umení v Banské Bystrici. Vede sochařský ateliér na Fakultě umění Ostravské univerzity. S Alešem Hudečkem a Katarínou Szanyiovou, byl členem výtvarné skupiny VY3.

PETRA BRÁZDILOVÁ obdržela v Ceně Rudolfa Schlattauera za rok 2010 čestnou cenu. Zaobírá se převážně malbou, ale koketuje i s instalacemi. Je absolventkou Střední školy sklářské ve Valašském Meziříčí a Vysoké školy umělecko-průmyslovou v Praze – obor malba. Ve své tvorbě reaguje na okolní svět a hledá hranice mezi věcmi veřejnými a intimními. Vychází ze svých pocitů a prožitků, zároveň předefinovává předměty, které ji obklopují, ovlivňují, nebo ji jen něco našeptávají. Do svých prací vkládá hlubší význam a snaží se poukázat na to, že za maskou krásy a bezpečí se může skrývat i nečekaná hrozba.¨O své práci říká: „Chci být nositelem nové informace zprostředkovávající lidské zážitky a jde mi o obecné téma popisu zkoumající již řečené. Stále bezútěšně hledám formu každé jednotlivé věci, která by podporovala celkovou obsahovou rovinu a zároveň nepoutala na sebe zbytečnou pozornost.“ V instalacích kombinuje převážně domácí spotřebiče, které transformuje do schémat. Poukazuje na to, že v myšlenkách můžeme zkonstruovat cokoli.

Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí má otevřeno: úterý až pátek od 9.00 do 17.00 hodin, o víkendech od 13.00 do 17.00 hodin.