Artalk.cz

Tomáš Kulka / Co je to kýč?

Tomáš Kulka /  Co je to kýč? / Galerie Rudolfinum / Praha / 23. 2. 2012 v 18h

čtvrtek 23. února 2012

Velká galerie, 18:00 hod

Tomáš Kulka: Co je to kýč?

přednáška

Doc. Tomáš Kulka, Ph.D. se zaměřuje především na problémy současné estetiky (sémiotické teorie umění, hodnocení uměleckého díla, teorii metafory, definice umění, problémy kýče a falza) tak, jak jsou formulovány anglo-americkou myšlenkovou tradicí (Popper, Goodman, Beardsley, Walton, Sibley aj.).

V roce 1994 vydal knihu Umění a kýč (Praha: Torst, rozšíření vydání 2002), která vyšla rovněž anglicky (Penn. State U. P. 1996), finsky (Taifuni, 1997) a hebrejsky (Hebrew University, 2001). Jeho poslední knižně vydanou prací je monografie Umění a falzum: Monismus a dualismus v estetice (Praha: Academia, 2004). Odborné práce z oblasti filozofie vědy, filozofie jazyka a estetiky publikoval v časopisech British Journal for the Philosophy of Science, Philosophy and Social Sciences, British Journal of Aesthetics, Philosophia, Leonardo, Poetics Today, Iyyun: Jerusalem Philosophical Quarterly, Filosofický časopis a Estetika.

Prodloužená otevírací doba!

Dovolujeme si vás zároveň upozornit, že Galerie Rudolfinum ve dnech 24. 2. – 26. 2. mimořádně prodlužuje otevírací dobu. Výstavy Tak pravil LaChapelle a Jan Hísek: Noční jezdec můžete navštívit od 10:00 do 20:00 hod.