Artalk.cz

Nové číslo časopisu Flash Art CZ/SK

Flash Art Czech and Slovak Edition No. 22 / od 17. 2. 2012 

S potešením vám oznamujeme, že vychádza nové číslo českej a slovenskej edície renomovaného svetového časopisu o súčasnom vizuálnom umení Flash Art.

Flash Art Czech and Slovak Edition No. 22 prináša najčerstvejšie novinky a informácie o aktuálnom dianí vo svete vizuálneho umenia. Nový Flash Art CZ & SK prináša okrem profilov významných svetových umelcov (Gerhard Richter, John Latham) aj teoretické texty a rozhovory s kľúčovými osobnosťami súčasnej českej a slovenskej scény (Jiří David, Marko Blažo, Roman Týc, András Cséfalvay a iní). Formou rozhovorov s finalistami čitateľom približuje aj dve zásadné umelecké ceny v našich krajinách: Cenu Jindřicha Chalupeckého a Cenu Oskára Čepana. V obsiahlejších článkoch z teoretického hľadiska pojednáva témy umeleckej slobody (Markéta Kubačáková) a problematiku umenia vo verejnom priestore (Alexandra Tamásová). Okrem iného čitateľa oboznamuje s prehľadom najdôležitejších aktuálnych medzinárodných i domácich výstav a podujatí zostaveným poprednými česko-slovenskými a zahraničnými teoretikmi.

Flash Art Czech and Slovak Edition je jediný časopis integrujúci slovenskú a českú umeleckú scénu. Jeho hlavným poslaním je prinášať prehľad najaktuálnejších informácií o svetovom, slovenskom a českom umeleckom dianí domácemu publiku, systematicky podporovať rozvoj kritického a teoretického myslenia o súčasnom umení a podporovať permanentnú informačnú výmenu slovenského výtvarného diania s medzinárodnou umeleckou scénou.