Artalk.cz

TZ: Digitální sochy

Digitální sochy / Petra Bojanovová, Vít Fendrych, Michal Gabriel, Monika Horčicová, Adam Krhánek, Barbora Masaříková, Tomáš Medek, Viktor Paluš, Vojtěch Trocha, Dušan Váňa, Robert Vlasák, Ilona Župková / brno-gallery.cz / Brno / 16. 2. – 11. 3. 2012 

Digitální sochy v Brně

Po pražské premiéře v Centru současného umění DOX (16. 12. 2011 – 9. 1. 2012) bude 16. února 2012 v 17 h ve výstavním prostoru brno-gallery.cz zahájena výstava Digitální sochy. Jedná se o sochařskou přehlídku věnovanou výsledkům společného projektu studentů a pedagogů FaVU VUT v Brně, AVU v Praze a FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Ateliér sochařství 1 Michala Gabriela z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně připravil výstavu vybraných uměleckých děl studentů bakalářských a magisterských programů. Výstava je výsledkem projektu Digitální technologie v sochařské a prostorové tvorbě a reaguje na nejnovější rozvoj forem a metod umělecké tvorby. Představuje veřejnosti aktuální trend progresivního digitálního sochařství, které využívá digitálně podporovaného navrhování objektů. Všechny vystavené práce byly vytvořeny v 3D studiu na FaVU v Brně. Studio se dlouhodobě věnuje moderním 3D technologiím a spolupracuje se zahraničními školami zabývajícími se touto tvůrčí metodou. V rámci této spolupráce proběhlo několik pracovních návštěv na londýnské Metropolitan University, The Royal Institute of Art ve Stockholmu a ve School of Art of Arizona State University v USA. Také díky těmto pracovním návštěvám vznikla řada prostorových realizací na světové úrovni, které v různých fázích prošly virtuálním prostorem a byly materializovány v 3D tiskárně. Projektu se zúčastnili studenti FaVU VUT v Brně, dále studenti pražské AVU a FUD UJEP v Ústí nad Labem. Na výstavu jsou zařazeny také práce pedagogů Ateliéru sochařství 1 FaVU VUT v Brně Michala Gabriela a Tomáše Medka, které sice nebyly součástí projektu, avšak ukazují materiálové možnosti 3D technologií při realizaci klasických soch.

Slavnostní zahájení výstavy Digitální sochy proběhne 16. 2. 2012 v 17.00 h v brno-gallery.cz v prostorách Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2 (vstup od Koliště).

Výstava potrvá do 11. 3. 2012.

Autoři: Petra Bojanovová, Vít Fendrych, Michal Gabriel, Monika Horčicová, Adam Krhánek, Barbora Masaříková, Tomáš Medek, Viktor Paluš, Vojtěch Trocha, Dušan Váňa, Robert Vlasák, Ilona Župková

Kurátoři: Michal Gabriel, Ilona Víchová

– – –

Ateliér sochařství I prof. ak. soch. Michala Gabriela se bude v období let 2012 – 2014 podílet na realizaci projektu Studio digitálního sochařství a nových médií reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278, jehož cílem je inovace studijních programů a podpora spolupráce mezi Fakultou výtvarných umění VUT v Brně, Ústavem konstruování a Oborem průmyslového designu při FSI VUT v Brně, Fakultou architektury VUT v Brně a Fakultou informatiky Masarykovy univerzity Brno. Více o projektu zde: http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html