Artalk.cz

denní tisk 14. 2. 2012

V Olomouckém deníku vyšel rozhovor s fotografem Jindřichem Štreitem, který právě vystavuje svůj projekt Lidé Vítkovska v Litovli. Fotograf a pedagog hovoří o svých sociálních dokumentech a plánech do budoucna. „Pro mě je nejdůležitější osobitost. To, co autor přináší sám ze sebe, to, co chce říct a jakým způsobem to chce říct. Je velmi důležité, jakou fotografickou řeč si zvolí.“

Galerie Plamínek v Brně včera zahájila výstavu Tomáše Komínka. „Mé obrazy asi napovídají, že pracuji v divadle. Inspiruji se jevištním příběhem, podivuhodnou atmosférou zákulisí a lehce dekadentním prostředím divadla vůbec. Vycházím však i z každodenních námětů a událostí, které vidím okolo sebe,“ říká výtvarník. Na výstavu zvou Deníky Jihomoravského kraje.

Londýnská výstava Leonardo da Vinci: Malíř milánského dvora bude k vidění i nás. Komentovaná prohlídka bude pod názvem Leonardo live uvedena ve vybraných českých a moravských kinech ve čtvrtek 16. února. „Filmová interpretace slibuje, že pohledem kurátorů, restaurátorů, znalců a obdivovatelů Leonardova díla budeme uvedeni nejen na výstavu, ale i do míst a souvislostí, s nimiž se jako její standardní návštěvníci nesetkáme. Film navíc uchová jedinečnou atmosféru ojedinělé výstavy, protože ta nemůže být s ohledem na cenné exponáty reprízována,“ uvedl pro Deníky Pardubického a Královehradeckého kraje Petr Přibyl z Národní galerie.

Bývalý ředitel GASKu byl potrestán podmínku za pokus o nelegální vývoz Picassovy Sedící ženy. Rozhovor (mnohem spíše výslech) s Třeštíkem otiskla středočeská MfDnes. Galerista se hájí neznalostí zákona a dobrou vírou ve své konání. „Cítím se nevinen, neudělal jsem to úmyslně. S rozsudkem se neztotožňuji a odvolám se. Musím se poradit s právním zástupce, jak odvolání postavit.“

Celé kauze se podrobněji věnuje Pražský deník. Problém byl v tom, že obraz má statut kulturní památky, jejíž vývoz může posvětit pouze NG a MG, Třeštík však povolení o vývozu udělil sám a opatřil razítkem GASKu.

V Blanenském deníku vyšel profil grafika Jana Vičara. „Zkouší všechny možnosti, které fenomén grafiky přináší a nebojí se pracovat s technikami a materiály, se kterými nemá tato oblast mnoho zkušeností. Je výtvarným umělcem putujícím světem. Každý postřeh, nápad, nové prostředí, zvyky lidí, osobní prožitky v něm vyvolávají potřebu je zachytit jedinečným způsobem kresby, linorytu, dřevorytu, dřevořezu, mědirytu, leptu, litografie.“

ZČG chystá dva zásadní výstavní projekty. První z nich bude Současného českého umění 21. století, které bude od května k vidění v Masných krámech. Druhou výstavou bude na podzim otevřená Dynamická moderna – impulzy futurismu v českém umění, zkoumající dosud nereflektovanou polohu našeho umění. „Futurismus v té nejčistší podobě, jak ho známe například od Marinettiho v Itálii, tu více méně nebyl, v Čechách mluvíme spíše o kubofuturismu nebo expresivních tendencích v českém umění. Představíme však nejvýznamnější autory české moderny, kteří se futurismu nějakým způsobem dotkli,“ přiblížil výstavu pro plzeňskou MfDnes ředitel galerie Roman Musil.

Opavský a hlučínský deník přibližuje spor mezi výtvarníkem Oldřichem Morysem a ředitelkou Opavské kulturní organizace (OKO) Danielou Pekárkovou. Ta měla těsně před vernisáží v Domě umění reagovat na výstavu: „Bez toho, že by se představila, začala se hlasitě až hystericky urážlivě vyjadřovat na adresu mých instalací. Dokonce to došlo tak daleko, že chtěla, aby vše zmizelo,“ vyprávěl redakci Morys. Pekárková se brání: „Když jsem tam přišla, viděla jsem navrtané svody v nově zrekonstruovaném prostoru a zničené sklo za čtyřicet tisíc. To byly škody na majetku, které musím řešit a které mi nejsou lhostejné. To je přece má povinnost.“