Artalk.cz

denní tisk 13. 2. 2012

V pražském deníku E 15 vyšla další z řady recenzí výstavy Rembrandt & Co., tentokráte s negativním vyzněním. Autorka textu, Kateřina Velcová, hodnotí výstavu negativně, protože nesplňuje očekávání diváka, jelikož Rembrandtovo dílo není hlavní náplní instalace. “Výstava celkově působí přehlceně a často zmatečně… Skvost v podobě Rembrandtova díla tyto nedokonalosti nezachrání. Příběh holandského malířství se z celého projektu bohužel vytratil.“

Zuzana Drtilová v Mf Dnes píše o výstavách koláží Vladimíra Holuba v pražské Galerii Smečky a kreseb Michala Nesázala na Staroměstské radnici. Zatímco výstava ve Smečkách uceleně představuje polozapomenutého výtvarníka jako autora koláží a nabízí průřez jeho tvorbou od šedesátých let, Nesázalova výstava je spíše bezradnou snahou zaplnit velké výstavní prostory několika kresbami.

Časopis Týden informuje o rozhodnutí Ústavního soudu o zamítnutí navrácení umělecké sbírky dědicům Rudolfa Baráka, bývalého ministra vnitra v letech 1953 – 1961. Sbírka byla po vykonstruovaném procesu s bývalým ministrem zabavena v roce1962 a předána do správy Národní galerie. Zamítnutí restitučního nároku se zakládá na skutečnosti, že Rudolf Barák díla do sbírky získával za „podivně příznivých podmínek“ a některá zaplatil přímo z fondu ministerstva vnitra.

Jan H. Vitvar napsal pro Respekt při příležitosti vydání knihy Loutka a moderna, jejímiž autory jsou manželé Pavel a Marie Jiráskovi, zprávu o stavu českého loutkařství: „Podle Pavla Jiráska totiž dnešní umělečtí řezbáři jen kopírují staré vzory a nepřinášejí na rozdíl od alternativců téměř nic nového. „Asi je to přirozený vývoj, jako když indiáni prodávají v reklamním týpí v Arizoně falešné skalpy turistům. Je-li ale tohle konec fenoménu české loutky, pak mne z toho mrazí,“ uzavírá Jirásek.“ Situace však není tak hrozivá, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože existuje řada menších projektů, např. divadlo Toy Machine Tomáše Běhala, které mají daleko k průměrnosti.

V časopise Euro je představen zámek Třebešice u Kutné hory, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Jeho majitelé – italský architekt a developer Alberto di Stefano a vizuální umělec Eugenio Percossi – objekt zrekonstruovali pro konání uměleckých workshopů a sympozií.