Artalk.cz

denní tisk 10. 2. 2012

Výtvarný pátek v Lidovkách: Tomáš Pospiszyl se zamýšlí nad naším vztahem k veřejnému prostoru, z něhož se stává prostor pro reklamu, ze které plynou zisky do soukromého sektoru. Situaci dobře ilustruje již dva roky reklamou, která má pomoci zaplatit rekonstrukci soch, zahalený pomník Františka Palackého v Praze. „Těžko si představit lepší příklad privatizace veřejného prostoru či dokonce jeho urbanistických a ideových dominant. Už nepatří všem, ale je nástrojem k soukromému zisku. Vše se odvíjí od toho, jakou důležitost politici i celá společnost přisuzují kultuře a kulturnímu dědictví. Nemá-li magistrát na opravu památek dost peněz, nebylo by logičtější zabalit reklamou budovu radnice a čekat, než na opravy vydělá?“

Lenka Lindaurová napsala recenzi retrospektivní výstavy malíře Antonína Střížka, která se koná v Domě umění v Bratislavě. Na výstavě je prezentován průřez Střížkovou tvorbou, vzhledem ke značným instalačním nedostatkům se však spíše jedná o „trailer skutečné retrospektivy“.

Výstavou Middle East Europe v pražském DOXu, jež představuje různé pohledy na konflikt na Blízkém východě, se zabývá Tomáš Pospiszyl. Výstavu, jejíž téma se nás na první pohled dotýká jen vzdáleně, „lze vnímat jako podrobný model lidské nenávisti a jejích důsledků“.

Další deníky dnes přicházejí se zprávami o otevření výstavy Rembrandt & Co. Magdalena Čechlovská v Hospodářských novinách vnímá Rembrandtovo jméno v názvu výstavy jako spíše symbolické a při vysvětlení malého počtu Rembrandtových děl dává slovo řediteli NG, který jej zdůvodňuje špatnou dostupností. Celkově výstavu hodnotí jako přesvědčivé a objevné vylíčení holandské společnosti 17. století.  Kratší článek o výstavě ryze informačního charakteru vyšel také v Metru.

Naďa Klevisová ve víkendové příloze Hospodářských novin upozorňuje na výstavy v pražské Galerii Moderna. V současné době zde probíhá výstava jihočeského malíře Karla Valtera, která je „pro mnohé milovníky umění objevem. Snad je to i tím, že Valter byl po celý život spjat s místy daleko od centra. Jeho přínos pro současné české umění každopádně čeká na plné sběratelské docenění.“ Po skončení této výstavy bude v Galerii Moderna následovat výstava Toyen s názvem Šelestění per.