Artalk.cz

Jedno dílo – Jeden svět / Václav Brožík: Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka

Jedno dílo – Jeden svět / Václav Brožík: Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 1. 2. 2012 v 17h

Západočeská galerie v Plzni

Vás srdečně zve na další díl dlouhodobého programu, ve kterém představuje své sbírky veřejnosti:

JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT

Ve středu 1. února 2012 bude po celý den ve výstavní síni Masné krámy vystaven mimořádně cenný obraz, získaný v uplynulém roce do sbírek ZČG díky příspěvku Plzeňského kraje a dotaci Ministerstva kultury.

Václav Brožík: Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (1875)

V 17 hodin obraz představí ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

– – –

Václav Brožík (1851-1901)

Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni), 1875

olej, plátno, 119,5 x 174,5 cm

sign: vpravo dole: Vácslav Brožík. 1875.

 

Kupní cena: 1 550 000 Kč

Příspěvek Plzeňského kraje: 500 000 Kč

Dotace Ministerstva kultury: 775 000 Kč

 

Dne 5. prosince 2011 se ve výstavní síni Masné krámy konalo slavnostní představení mimořádně cenného obrazu získaného do sbírek Západočeské galerie v Plzni. Vernisáže díla se zúčastnil hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, radní pro oblast kultura, památková péče a cestovní ruch Plzeňského kraje Václav Koubík, a předsedkyně Společnosti malíře Václava Brožíka, paní Božena Bumbálková. O námětu obrazu a jeho ikonografických zvláštnostech pohovořil ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Veřejnost bude mít příležitost se s nově získaným Brožíkovým obrazem seznámit v únorovém díle cyklu Jedno dílo / jeden svět, kdy Západočeská galerie v Plzni vystavuje na jeden den vždy jedno významné dílo ze svých sbírek. 1. února 2012 bude obraz Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni) po celý den vystaven ve střední lodi výstavní síně Masné krámy a v 17 hodin jej představí ve své přednášce ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Námět rozměrného historického plátna Václava Brožíka z počátku jeho umělecké kariéry pravděpodobně čerpá z populárního románu česko-německého spisovatele Karla Šebestiána Herloše Böhmen von 1414 bis 1424 o husitských válkách. Námětem se Brožíkovi stala scéna, kdy mladý šlechtic Zikmund ze Švamberka nalézá u Pořičské brány během potyčky mezi pražskými husity a německými křižáky svoji milou Anežku Steinhäuserovou. Tato událost se odehrává v předvečer bitvy na Vítkově.

Václav Brožík v letech 1875-1876, po návratu ze školení v Mnichově, namaloval v Praze tři rozměrově odlišné a obměněné varianty tohoto námětu. Jedna z nich byla pořízena pro Artura hraběte Desfourse-Walderode jako protějšek k jím již dříve zakoupenému Brožíkovu obrazu Smrt sv. Irie z roku 1873. Obě díla spojuje melodramatický námět a také kombinace naturalistického zpracování s určitou mírou sentimentality, které odkazují k vlivu v Mnichově žijícího malíře Gabriela Maxe.

Obraz byl roku 1875 vystaven na výstavě pražské umělecké Akademie a v dobových periodikách mu kritika věnovala velkou pozornost. Mimo jiných o něm psal také Jan Neruda.

Od roku 1875 byl Brožíkův obraz ve sbírkách hraběte Desfourse-Walderode a v roce 1903 se stal majetkem Anežky Čermákové-Slukové, neteře Karoliny Světlé. Od roku 1960 se nacházel ve sbírkách Okresního muzea a galerie v Rakovníku (od 1991 Rabasova galerie), odkud byl roku 1993 vrácen v restituci a následně prodán v aukci Dorothea soukromému majiteli.

Dílo bylo zapůjčeno na velkou výstavu Václava Brožíka uspořádanou Národní galerií v Praze ve Valdštejnské jízdárně v roce 2003 a je reprodukováno v publikaci vydané k této výstavě (č. kat. 23), jejíž editorkou je Naděžda Blažíčková-Horová.

Václav Brožík pocházel z Železného Hamru u Třemošné a Plzeň se k němu vždy hlásila jako ke krajanovi. Díky tomu tvoří jeho dílo jeden z nejpočetnějších souborů ve sbírce Západočeské galerie v Plzni. Nachází se tu celkem třicet obrazů: řada studií, podobizen, historické žánry, současné i historizující intimní pohledy do interiérů, krajina i venkovský žánr.

Václav Brožík je předním představitelem historické malby, který se proslavil v Čechách i v cizině především rozměrnými výpravnými scénami s náměty z českých dějin – jediným dílem tohoto druhu ve sbírce ZČG byl do této doby obraz Přijímání pod obojí z let 1892-1893. Proto je dílo Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka (Ve smrti spojeni), který hrál důležitou roli v začátcích Brožíkovy kariéry historického malíře, velice cenným obohacením celé kolekce.

Brožíkův obraz byl zakoupen do sbírek Západočeské galerie v Plzni díky mimořádné finanční podpoře Plzeňského kraje ve výši 500 000 Kč a prostřednictvím dotace Ministerstva kultury České republiky z programu ISO na výkupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu v částce 775 000 Kč.

Mgr. Roman Musil

Ředitel Západočeské galerie v Plzni