Artalk.cz

Podanie podnetu na NKÚ SR na vykonanie kontroly konania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo veci zámeru zriadenia neziskovej organizácie „Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení“

Podanie podnetu na NKÚ SR na vykonanie kontroly konania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo veci zámeru zriadenia neziskovej organizácie „Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení“ / Bratislava / 19. 1. 2012

Časť iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR včera podala podnet na vykonanie kontroly konania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo veci zámeru zriadenia neziskovej organizácie „Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení“ na Najvyšší kontrolný úrad SR. Žiadosť bola odovzdaná v podateľni NKÚ v stredu 18. januára 2012 popoludní, bola adresovaná predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu. V žiadosti ide, okrem iného, o podanie „podnetu na vykonanie kontroly konania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo veci zámeru zriadenia neziskovej organizácie pod názvom ‚Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení‘, ktorej zriadenie oznámilo Ministerstvo kultúry SR na svojej webovej stránke a tlačovej konferencii konanej dňa 19.12.2011.“ a „o preskúmanie zámeru zriadenia uvedenej neziskovej organizácie (v prípade, že by už bola zriadená, tak preskúmanie zriadenej neziskovej organizácie) a s ním spojené netransparentné narábanie Ministerstva kultúry SR s verejnými financiami.“

K danému kroku sa časť iniciátorov Výzvy rozhodla po preskúmaní dokumentov uverejnených na webovej stránke MK SR a po stretnutiach a diskusiách so zástupcami odbornej verejnosti, ktoré ich utvrdili v presvedčení, že zámer zriadiť neziskovú organizáciu „Danubiana – Slovenské centrum vizuálnych umení“ (zakladatelia MK SR a VIA DANUBIA, s.r.o.) bol nielen pripravený neodborne a je nedostatočne podložený po odbornej stránke, ale obsahuje aj ďalšie vážne nedostatky, ktoré vzbudzujú podozrenie netransparentného a nehospodárneho narábania s verejnými zdrojmi.

Linky:

5.1.2012, Požiadavky iniciátorov Výzvy na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera

Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=636927#ixzz1jsv2eT8H

20.12.2012, Výzva kultúrnej obce na odvolanie Ministra kultúry SR Daniela Krajcera

Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=635503#ixzz1jsv9BR3b

Webová stránka MK SR „Zakladacia listina – DANUBIANA“

http://mksr.sk/ministerstvo/prstup-k-informcim/zakladacia-listina-danubiana