Artalk.cz

Gočár stále aktuální

Paměť tradice a poetika avantgardy, to je název výstavy, která v milánském Urban Center představuje tvorbu českého architekta Josefa Gočára. „Duchovním otcem“ celého projektu je architekt a pedagog Domenico Chizzoniti z milánské Polytechniky, kterého architektonické uvažování a kreativita Josefa Gočára oslovily natolik, že se rozhodl založit malý badatelský tým, který rozvinul spolupráci i se studenty z katedry architektonického projektování.

A právě tito studenti vytvořili pro výstavu modely sedmnácti vybraných staveb, které reprezentují různá Gočárova tvůrčí období. Ke každému vystavenému modelu byla zhotovena informační tabule, která přibližuje danou stavbu na dobových fotografiích, na reprodukcích původních plánů, prostřednictvím půdorysů, řezů stavbou, nárysů a trojrozměrných rekonstrukcí projektů. Součástí expozice je informační tabule se stručnou biografií Josefa Gočára a se seznamem doporučené literatury.

Následuje ji časová osa – tučná černá linka, vymezená lety 1900 až 1940. V horní části, nad časovou osou, jsou uvedeny všechny realizace Gočárových staveb a urbanistických projektů počínaje rokem 1904, reprezentované vždy fotografií či kresbou (výkresem). Pod časovou osou jsou pak vypsány nezrealizované projekty (první z roku 1906, poslední z roku 1943), které doprovází fotografie modelů, výkresy či plány. Výstava tak nabývá edukativního charakteru, který by nám mohl připadat jako důsledek univerzitního záměru, ve skutečnosti však výrazně přispívá k ucelenějšímu pohledu na Gočárovo dílo a ke srozumitelnému přiblížení zahraničnímu publiku.

K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog v italském jazyce (107 s.; Domenico Chizzoniti, Josef Gočár: Memoria della tradizione e poetica d’avanguardia, Clean Edizioni 2011), ve kterém je zdokumentovaná výstava obohacena o statě tří autorů, mezi něž byl zařazen i text Zdeňka Lukeše Ojedinělé dílo nadaného architekta – Josef Gočár v kontextu moderní architektury.

Hana Křenková
Autorka je doktorandkou Ústavu pro dějiny umění FF UK, v současnosti působí v Miláně

______________________________________________________________

Josef Gočár: Memoria della tradizione e poetica d’avanguardia / Urban Center / Milán (Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12) / 6. 12. 2011 – 5. 1. 2012