Artalk.cz

TZ: Zabij svého Fuchse: Psychoanalýza současné brněnské architektury

Zabij svého Fuchse: Psychoanalýza současné brněnské architektury / 4AM/Galerie architektury / Brno / 17. 12. 2011 – 15. 2. 2012


 

 

Zabij svého Fuchse: Psychoanalýza současné brněnské architektury

17/12/2011 – 15/2/2012

Název výstavy je parafrází Freudova výroku „zabij otce“, kterým tento zakladatel psychoanalýzy ilustroval moment v psychologickém vývoji člověka ovlivněný úzkými rodinnými a společenskými vztahy a vazbami. Podle Freuda je zdravý osobnostní růst podmíněn existencí výrazné postavy otce-idolu, který by měl být natolik silným soupeřem, aby jeho překonání mohlo znamenat posílení a následné osamostatnění syna-učedníka. Freud ilustroval tuto situaci na příkladu mýtu o Oidipovi a na jeho střetnutí se s otcem v úzké soutěsce, kudy mohl projít pouze jeden člověk. Oidipovo vítězství nad otcem zde symbolizuje splnění důležité životní fáze nezbytné k dalšímu zdravému rozvoji již dospělé osobnosti.

V dějinách brněnské architektury můžeme vztáhnout tuto roli ikonického otce k postavě architekta Bohuslava Fuchse, který patří k nejvýznamnějším představitelům brněnského funkcionalismu. Fuchsovy stavby a odkaz tohoto meziválečného období měl vliv na několik generací brněnských architektů a projevuje se i v současné architektuře. Jeho postava zde proto symbolizuje učitele, jehož existence je pro rozvoj silné tvůrčí osobnosti výhodou, následné překonání a nalezení vlastní cesty však nezbytností.

Výstava Zabij svého Fuchse má za cíl prozkoumat, jakým způsobem se pět vybraných brněnských tvůrců vyrovnává se svými vzory a jaké principy se projevují v jejich tvorbě. Stejně jako v samotné psychoanalýze hrají i ve výstavě nejdůležitější roli rozhovory, které jsou strukturovány shodnými otázkami. V nich se zaměřujeme na hledání inspirací a blízkých osobností učitelů, na vztah k historii a teorii architektury, na vnímání vlastních staveb a jejich budoucnosti, na proces tvorby a definování důležitých architektonických kvalit. Otázky se zde netýkají realizovaných děl, ale spíše důležitých životních momentů a vědomé náklonnosti k jiným architektonickým či uměleckým vzorům. O tom, jak konkrétně se tyto vazby projevují, mohou svědčit použité záběry staveb prolínající se s výpověďmi architektů a také autorské instalace v jednotlivých „svatyních“ tvořících výstavní prostory, které jsou zasvěceny důležitým momentům tvorby každého architekta.

Zúčastnění architekti:

Markéta Veselá (Maura)

Svatopluk Sládeček (New Work)

Ladislav Kuba, Tomáš Pilař

Antonín Novák, Petr Valenta (DRNH)

Zdeněk Fránek

 

kurátorka: Petra Hlaváčková

architektonické řešení: Peter Stec

kamera, střih: Tomáš Hlaváček (Guerilla.film)

technické řešení a instalace: Jaroslav Sedlák

instalace: Jakub Kopec, Július Majerník, Pavel Richtr, Jan Svoboda, Agáta Žáčková

grafický design: Vít Musil (The Rodina)

 

Vernisáž výstavy: 17. 12. 2011 v 18:00

Tisková konference: 20. 11. v 11:00 ve 4AM/Galerii architektury, Starobrněnská 18

 

Doprovodný program:

 

20/12/2011 přednáška Kimberly Elman Zarecor (Iowa State University):

How the Avant-Garde Generation Became Communist Bureaucrats: The Case of Architektonická pracovní skupina v 17:00 v Domě umění města Brna (Malinovského nám. 2)

 

Rozhovory s architekty:

05/01/2012 Jan Tabor + host

12/01/2012 Rostislav Koryčánek + host

vždy v 19:00 v Domě pánů z Kunštátu (velký sál kavárny Trojka)