Artalk.cz

TZ: Finalisté a vyhlášení vítěze 5. ročníku Ceny 333

Finalisté a vyhlášení vítěze 5. ročníku Ceny 333 / Národní galerie v Praze: Veletržní palác / Praha / 15. 12. 2011 v 18h

FINALISTÉ  CENY 333 NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE A SKUPINY ČEZ

5. ROČNÍK CENY PRO UMĚLCE DO 33 LET Z ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE / 15. 12. 2011, 18.00 HOD.

VÝSTAVA / 16. 12. 2011 – 9. 4. 2012

VELETRŽNÍ PALÁC, MALÁ DVORANA, 5. PATRO – RESPIRIUM

DUKELSKÝCH HRDINŮ 47, PRAHA 7

 

VÝSTAVU POŘÁDÁ:

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – SBÍRKA MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ

KURÁTORKA – KAROLÍNA DOLANSKÁ

www.333ng.cz

 

FACEBOOK/CENA 333NG

WWW.NGPRAGUE.CZ

 

OTEVŘENO: ÚTERÝ–NEDĚLE, 10–18 HODIN

Vstupné na výstavu je součástí vstupného do celé expozice:

základní: 250,- Kč

snížené: 120,- Kč

rodinné: 350,- Kč

– – – – –

V prosinci roku 2010 vyhlásila Národní galerie v Praze 5. ročník Ceny 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ pro umělce do 33 let z České republiky a Slovenské republiky. Cena je udělována za dílo libovolného žánru či média, vytvořené v posledních třech letech.

Ze 150 přihlášených účastníků vybrala odborná porota 11 finalistů, z jejichž výtvarných prací uspořádá ve Veletržním paláci výstavu Finalisté. Při zahájení výstavy 15. 12. 2011 v 18 hodin bude vyhlášen vítěz, jenž získá cenu ve výši 333 000,- Kč. Vítězné dílo spolu s výhradními právy zůstane v majetku Národní galerie v Praze.

K výstavě vychází katalog.

 

ODBORNÁ KOMISE PRO 5. ROČNÍK

Jiří Černický / VŠUP

Karolina Dolanská / NG

Silvia Van Espen / nezávislá kritička umění

Martin Káňa / umělec, absolvent AVU

Martin Mainer / FaVU

Rea Michalová / NG

Jaroslav Róna / AVU

Paulína Skavová / sochařka, kurátora UFFO

Marta Smolíková / ProCulture

Otto Urban / AVU, NYU

Radek Wohlmuth / kurátor a publicista

 

FINALISTÉ Ceny 333 Národní galerie v Praze a skupiny ČEZ 2011

 

Adéla Babanová

Už šedesát let je mi třicet, 2010

Dům Evy Weber: 2010 /čb video, 5:25 min

Eva Weber: 1912 – ?/čb animace, 6:23 min

Dům Evy Weber: 1930–2140/čb 3D animace, 3:15 min

Autorka svým způsobem zacházení s příběhem často vytrhuje diváka z běžného chápání času jako lineárního toku událostí. Ve svých videích vychází z estetiky televizní inscenace, využívá klasických filmových a televizních postupů, které však záměrně porušuje začleňováním formálních i obsahových „chyb“ a nadpřirozených jevů. Reflektuje současný umělecký svět se složitými vztahy uvnitř, zkoumá mechanismy slávy a moci i odvěkou touhu po nesmrtelnosti. „Už šedesát let je mi třicet“ je filmová skládačka o Evě Weber, která odmítá zestárnout, zatímco lidé a věci kolem ní podléhají zákonům času. Příběh, pohybující se na hraně reality a fikce, zachycuje ve třech částech přítomný, minulý i budoucí okamžik v jejím životě.

CV

* 1980, Praha

2000–2006 Akademie výtvarných umění v Praze, Nová média II, Grafika II a Ateliér konceptuální tvorby

 

Samostatné výstavy – výběr:

2009 Za umělce roku jsem zvolila sebe, Galerie 35 M2, Praha

2010 Už šedesát let je mi třicet, Galerie Kostka, Meet Factory, Praha

2011 Potížistky, Galerie Jiří Švestka, Praha

 

Skupinové výstavy – výběr:

2005 Essl Award, výstava finalistů soutěže, Moderní galerie, AVU, Praha

2009 Bad Filming, Galerie U Dobrého pastýře, Brno

 

adela.babanova@gmail.com

 

Jan Boháč

Stáze, 2011

objekt, polyuretan, kov, 175 x 65 x 75 cm, hmotnost 50 kg

Objekt, pracující s fenoménem tělesného postižení jako s osobní zkušeností, vybízí ke kontaktu s dílem. Zprostředkovává příležitost zakusit polohu postiženého těla, čímž se stává zároveň sociálním počinem – novým komunikačním bodem „zdravých a handicapovaných“. V díle se snoubí estetika objektu s odkazem na prvek tělesné deformace a jako celek vede ke konkrétnímu účelu, jehož cílem je soucit a bratrství.

CV

* 1978, Brandýs nad Labem

2008–2011 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér sochařství, Krištof Kintera, Dominik Lang a Edith Jeřábková

Skupinové výstavy – výběr:

2009 Sculptura Natura, Botanická zahrada, Troja, Praha

Svatý Hubert je žena, přestěhovaný squat Milada, Praha

2010 Vezmi svoji sochu v neděli k vodě, vltavská náplavka a okolí, Praha

2011 Exterier Multiplayer 2, okolí Albertova a Karlova, Praha

Utopie nad propastí, Veletržní palác, Praha

 

honza.bohac@email.cz

 

Epos 257

Urban Interventions (Zásahy do veřejného prostoru)

soubor děl 2009–1010

Umělec vystupující pod skrytou identitou byl v minulosti opakovaně zadržen policií pro podezření nebo spáchání trestného činu podle § 257. Tato číslice tak tvoří výmluvnou součást jeho uměleckého pseudonymu. Svou práci zaměřuje na zviditelňování stereotypů všeobecně sdílených skutečností života lidí ve městech. Jeho zásahy do veřejného prostoru vtahují diváky (kolemjdoucí) do hry, v níž se setkávají s jeho „instalacemi“ jako s kulisami zasazenými záměrně v nesmyslných kontextech na nečekaná místa. Záznamy těchto akcí a odezvy na ně nutí k zamyšlení nad povahou svobody dnešní doby.

CV

*1982, Praha

1996–2006 několikrát opakovaně zadržen na ulici kvůli podezření nebo pro spáchání trestného činu dle §257, písm. b)

1996 poprvé zadržen policií podle §257 zákona č. 140/19961 Sb., trestního zákona, řešen jako nezletilý (pět hodin na policejní stanici)

Skupinové výstavy – výběr:

2005 European Street, galerie Du Moment, Brusel

2007 Street Art Paha, Komunikační prostor Školská 28, Praha

Keep It Thoro, silniční podchod, Praha, okolí stanice metra Vltavská

2008 Names, první festival street artu a graffiti v ČR, Praha

2010 Metropolis, EXPO 2010, Šanghaj, Čína

 

Jakub Geltner

Černý, lesklý, tvrdý, 2011

instalace: objekt, žula, 112 x 58 x 11 mm, hmotnost 220 g

videoprojekce, série videí

Dílo z přírodního kamene, zhotovené na základě autorova technického propočtu, je objektem, v němž koreluje význam fetiše současnosti s účelem pravěkých okultních předmětů. Přestože postrádá jakékoli funkce, připomíná jiný, všeobecně známý objekt. Redukovanost a zároveň rozpoznatelnost původní „předlohy“ vybízí k zamyšlení nad hodnotami současné konzumní společnosti a lidské závislosti na jejích produktech. V díle se snoubí autorovo technické vzdělání s uměleckou kultivovaností, jež dávají objektu specifický ráz přesnosti a krásy.

CV

* 1981, Karlovy Vary

2007–2011 Akademie výtvarných umění v Praze, Nová média I, Markus Huemer

2010–2011 stáž na Korean National University of Arts, Soul

2001–2004 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury

Samostatné výstavy – výběr:

2011 Hnízdo 02, instalace ve veřejném prostoru, Liběchov

Hnízdo 01, instalace ve veřejném prostoru, Praha

Skupinové výstavy – výběr

2010 Illusion, Gallery Corridor, KNUA, Soul

Across Today, Národní galerie v Praze

We Are Waiting for the Perfect Wave, Künstlerhaus Bregenz

2011 Thinking like a Forest, Městský park, Maribor

 

www.geltner.cz

 

Vojtěch Horálek

China Town, 2011

soubor obrazů, olej na plátně

Tématem souboru je jev, jejž autor popsal jako „všední exotika“. Navazuje na předešlý cyklus, kde se v mnohých případech inspiroval trampskou písní. V ní nalézá poetiku útržků exotického světa, viděného českýma očima v poněkud popkulturní podobě. V díle zároveň reflektuje současnou skutečnost – všudypřítomnost asijské minority, jejíž kulturu už jsme si zvykli nevnímat jako cizí, aniž bychom ji kdy hlouběji poznali, a která v každodenním styku s naším světem ztrácí svoje kontury. Díla na starých plachtovinách a kusech celt hovoří jazykem chudých, plastičnost a dokonalost, s jakou jsou pro obraz připravena a použita, umocňují krásu precizní malby, jež promlouvá skutečným příběhem.

CV

*1983, Praha

2010 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, Ateliér malby, Michal Rittstein

Samostatné výstavy – výběr:

2011 Tam v modré dáli, Galerie 9, Praha

China Town, Klicperovo divadlo, Hradec Králové

Skupinové výstavy – výběr

2008 Staroboleslavská pouť, Dokumentární výstava S. P. Galerie AVU Malba III. AVU, Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům, České Budějovice

2009 Jungart, Galerie Dolmen, Brno / Praha

2010 Focus Show, Galerie Dolmen, Praha

Diplomanti AVU, Národní galerie v Praze

 

www.vojtahoralek.eu

 

Jakub Janovský

Alle gegen alle, 2011

cyklus obrazů, kombinovaná technika

Autor prezentuje z rozsáhlejšího cyklu výběr tří obrazů. Kromě klasických malířských technik používá ke kresbě silikonovou pistoli, čímž se vědomě vzdává plné kontroly nad procesem a vytváří dílo, které osciluje mezi záměrem a náhodností. Částečná nekontrolovatelnost kresby umocňuje typicky expresivní charakter Janovského díla a poukazuje na svobodu, s jakou přistupuje k testování vlastních naučených postupů.

CV

*1984, Jihlava

2004–2010 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér kresby, Jitka Svobodová

Samostatné výstavy – výběr:

2008 Alcohole Eye, Židovský hřbitov, Telč

2009 Kango Mortale, Dům U Zlatého prstenu, Galerie hl. města Prahy

2011 Familia, Galerie Petr Novotný, Praha

Skupinové výstavy – výběr:

2008 Introcity „Nukleární rodina“, Topičův salon, Praha

2009 Finalisté Ceny 333, Národní galerie v Praze

2010 Cena kritiky, Galerie kritiků, Praha

Sous l’emprise de la passion, Chalons-en-Champagne

2011 Kick off, Dvorak Sec Contemporary, Praha

 

www.jakubjanovsky.com

 

Denisa Krausová

Kabinet kuriozit, 2011

cyklus obrazů, olej na plátně

Zátiší je pro autorku polem, ve kterém – fascinována kuriózními až bizarními předměty – vytváří koláže záměrně nesourodých prvků, artefaktů a zasazuje je do cizích snových krajin. Náhodnými souvislostmi vytváří nové příběhy s mnohoznačným výkladem. V cyklu „Kabinet kuriozit“ Denisa rozvíjí své hlavní téma – fenomén sběratelství, a to do té míry, že do díla zasazuje jako sběratelské předměty fragmenty vlastních obrazů.

CV

*1981, Jihlava

1999–2005 FaVU VUT v Brně, Ateliér malby II, Martin Mainer

Samostatné výstavy – výběr:

2007 Cycle Tchèque, aCTUEL’aRT, LaGalerie, Paříž

2009 Fairytales, Divus Unit 30, Londýn

2011 Kráva zajíce nedohoní, Galerie Chodovská tvrz, Praha

Skupinové výstavy – výběr:

2009 Normální malba, výstavní síň Mánes, Praha

Finalisté Ceny 333, Národní galerie v Praze

2010 Artyčok Art Fair, Meet Factory, Praha

2010, 2011 nominace na Cenu kritiky za mladou malbu, Galerie kritiků, Praha

2011 Tramp, který nebyl nikdy v lese, Jižní nádraží, Plzeň

 

www.denisakrausova.net

 

Jakub Matuška aka Masker

Porn Bloopers, 2009

acrylic, spray paint, air brush on canvas, 500 x 400 cm

Výrazný představitel současné street art scény se zabývá videem, fotografií, objektem, kresbou i malbou a tyto techniky ve své tvorbě kombinuje. Soustřeďuje se na způsob vyjádření obsahu figury a její stylizace inspirován gotickými výjevy, H. Boschem, raným stylem J. Miróa a P. Picassa. V prvcích hororu, komiksu, street artu, graffiti i designu skateboardingových firem hledá rytmy, barevné kombinace, emoční náboje. To vše propojuje v celek detailů, kterým koncentrovaně věnuje samostatnou pozornost.

CV

*1981, Praha

2003–2009 Akademie výtvarných umění v Praze, malba II., Vladimír Skrepl

Samostatné výstavy – výběr

2007 Kamuky na Kamuky, Bodhi Gallery, Brick Lane, Londýn

2008 NUNUNU-New York, Karlín Studios, Praha

Kdybys v životě někdy něco potřeboval, tak si to kup, Galerie Jelení, Praha

2011 Moje maličkost, GAVU, Cheb

Skupinové výstavy – výběr:

2009 Diplomanti AVU, Národní galerie v Praze

2010 Cena Jindřicha Chalupeckého, DOX, Praha

EXPO 2010, Šanghaj

In Crisis We Trust, Trafo gallery, Praha

2011 Pre-opening, Artbanka Museum of Young Art, Praha

 

www.masker1.net

 

Samuel Paučo

Za oponou, 2011

soubor maleb, multimedia on canvas

Výtvarník prezentuje soubor maleb, v nichž používá geologické struktury krajin a hor jako fenomén přesahu přírody. Při pohledu na horizonty v zážitku velikosti člověk hledá vnitřní ztišení, moment dokonalé pokory, duchovní osvícení. Barevnost maleb jako temná energetická informace v dialektické hře mezi reprezentací a abstrakcí, iluzívností a plošností, kalkulem a náhodou, povrchností a duchovností umocňuje tajemství, kterým příroda ve své strukturální složitosti hovoří k člověku.

CV

*1986, Zvolen

2005–2011 FaVU VUT Brno, Ateliér malby II, Martin Mainer, Petr Kvíčala

Samostatné výstavy – výběr

2007 Boys don’t cry, Slovenská národná galéria, Bratislava

DvěPé, Galerie 2p, Ústí nad Labem

2008 Mraky, Galerie Dolmen, Uherské Hradiště

2011 Za oponou, Wannieck Gallery, Brno

Skupinové výstavy – výběr

2009 ESSL Award 2009 – finalisté, Národní galerie v Praze

Punkwa, Galerie města Blansko

2010 Brno ist Berlin, Berlin ist Brno, Galerie Aula – FaVU, Brno

2011 ABS, The Chemistry Gallery, Praha

Diplomky 2011 – výběr diplomek, The Chemistry Gallery, Praha

 

www.samuelpauco.com

 

Alessandra Svatek, Artur Magrot

Re:, 2011

Re: série děl z pomíjivého materiálu každodenní potřeby, ve veřejném prostoru

Re: zkratka anglického response či reply – odpověď, předpona mající význam zpět, vzad, opět, znovu

Re: reakce, recyklace, respekt …

Dvojice autorů spolupracuje od roku 2010, aktuálně se zabývá street artem, instalacemi, animací a grafikou. Využívá veřejný prostor jako otevřenou výstavní síň, pro své realizace si vybírá zanedbaná, nevyužívaná místa. Výstavní instalace v nepoužívaných městských vitrinách letos zaujala širokou veřejnost a inspirovala v tomto směru k následování i umělce např. ze Slovenska a Rakouska. Svými aktivitami se dostávají do střetu s místními úřady, jejichž nesouhlas a neuspokojivé argumenty poukazují na nutnost pokračovat v tolik aktuálním dialogu o svobodě v prostoru kolem nás a roli umění v něm.

CV

*1979, Düsseldorf I

*1985, Cheb

2002–2009 Malba, Accademia di Belle di Arti Brera, Milano

2005–2010 Fotografie&media, SUPŠ sv. Anežky, Český Krumlov

Společné projekty – výběr

2010 L’aur´amara, MC gallery, New York

Rutraxela, Ukradená galerie, Český Krumlov

Subtopos, Gartenhaus der Künste, Mnichov

Kytičky, galerie G4, Cheb

2011 Neutečeš, Museum of Young Art, Praha

Umění v každodennosti, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

 

rutraxela@gmail.com

 

Ján Vasilko

Síla jednoty aneb vyhnání zlého ducha, Industriální světec, Setkání, 2008/9

trojice maleb, akryl na plátně

Ján Vasilko patří do mladé generace slovenských malířů. Jeho dílo se jeví jako osamělý ostrov obývaný kombajny, vysavači, různými součástkami, starými sochami a znaky zkrachovalých klubů. Spolu s P. Králikom založili Stranu železných, výtvarný projekt zabývající se absurdní, utopickou, melancholickou a romantickou činností. „Je jí ochrana práv a svobod starých či nových strojů, industriálních budov a polních mechanizmů.“

CV

*1979, Humenné

2003–2005 Fakulta umení, Košice, Ateliér súčasného obrazu, A. Szentpétery

2004 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malby, Vladimír Skrepl

2003 VŠVU Bratislava, Ateliér maľby, D. Fisher

Samostatné výstavy – výběr

2007 Potulky Porúrím, City Gallery, Miskolcz

2009 Utopia and Visions from Eastern Europe, Strabag Haus, Vídeň

2010 Návrhy na 1. Múzeum súčasného umenia na Slovensku, Galéria Space Bratislava

Skupinové výstavy – výběr

2009 Praguebiennale 4, Karlín studio, Praha

Erased Walls, Freies Museum, Berlín

2011 ObráSKov – súčasná slovenská maľba, Wannieck Gallery, Brno

 

janovasilko@gmail.com