Artalk.cz

O nulové mzdě

Jiří Ptáček, Tereza Stejskalová a Pavel Sterec publikovali v listopadu v A2 článek Nulová mzda (zde). Jeho podstatou je komentování podmínek, v nichž nezávislí čeští umělci a kurátoři pracují. Na to, že se jedná o příspěvek vztahující se k výtvarnému umění, vzbudil nebývalou diskusi na téma, zda umělci mají či nemají být za přípravu výstav honorováni.