Artalk.cz

TZ: Milan Mikuláštík a Michal Panoch

Milan Mikuláštík a Michal Panoch / Cargo Culture / Galerie Chodovská tvrz / Praha / 11. 12. 2011 – 15. 1. 2012

Výstava Cargo Culture odkrývá neobyčejné hodnoty obyčejných věcí

Předmět, se kterým se každodenně setkáváme, může v různých kontextech nabývat nevšedních významů. A naopak: sám o sobě a bez souvislostí je leckterý artefakt významově prázdný. K zamyšlení nad hodnotami a významy vyzývají Milan Mikuláštík a Michal Panoch svým site specific projektem na Chodovské tvrzi. Vernisáž výstavy Cargo Culture proběhne v sobotu 10. prosince od 18h, instalace bude k vidění až do 15. ledna. Po celou dobu bude galerie návštěvníkům přístupná zdarma.

Cargo cult je antropologický fenomén, popisující střet magické kultury „primitivních“ národů s vyspělou, technologicky orientovanou kulturou. Známý příklad cargokultu pochází z období druhé světové války v tichomoří. Když se na konci války americká armáda stáhla z vojensky strategických ostrovů (do té doby obývaných pouze místními domorodci), zůstala po ní opuštěná letiště. Ta pak po mnoho let domorodci udržovali v původním stavu, v noci letiště osvětlovali pomocí pochodní a vyčkávali na opětovný přílet hřmícího ptáka, případně vyráběli sami dřevěná letadla, která kopírovala vnější formu letadel skutečných, chyběl v nich ovšem motor, pro domorodce naprosto neznámá a nepředstavitelná technologie. Cargo cult je tedy mechanickým opakováním rituálů, aniž by došlo k pochopení jejich základu. Autoři Mikuláštík a Panoch fenomén cargokultu využívají jako metaforu současné společnosti, respektive jejích dystopických tendencí. Metaforu společnosti, která se přes mnohá varování řítí do ekologické a sociální katastrofy. Výstava představuje pět samostatných instalací, jejichž leitmotivem je princip MĚŘENÍ (osobní váhy, svinovací metry) a fenomén PRÁZDNÉHO NOSIČE (paleta, šatní ramínko, popelnice) reprezentující tzv. racionální přístup ke světu a konzum. Umělci ve svých instalacích používají banální objekty denní potřeby, které ale uvádějí do kontextu posvátného, rituálního a poukazují na to, které dva fenomény nahrazují v naší kultuře transcendentno.

Milan Mikuláštík a Michal Panoch

CARGO CULTURE

Galerie Chodovská tvrz

Kurátor galerie: Helena Blašková

11. 12. – 15. 1. 2012

út – ne 13:00 – 19:00