Artalk.cz

denní tisk 8. 12. 2011

Včera bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele Alšovy Jihočeské galerie. Instituce je již půl roku řízena správcem depozitáře, Petrem Berkovským, který nahradil odstoupivšího Lubomíra Bednáře. Nároky na uchazeče podle mnoha odborníků upřednostňují spíše úředníka – ekonoma než odborníka na dějiny umění. Shovívavější je pouze Marek Pokorný: „Neviděl bych to tak dramaticky. (Požadavky) jsou dnes naprosto klíčové pro management jakékoli instituce, s tím prostě nic nenaděláme. Na základě takových kritérií se dá vybrat i dobře, ale záleží, jak se uplatní na jednotlivé uchazeče.“ Více v Denících Jihočeského kraje.

Výstava 2011 kurátora Karla Císaře představuje v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze tvorbu čerstvých absolventů VŠUP. „Ve vystaveném (užitém) umění pozorujeme posun na okraj. Okraj hranic, rozostření obrysů, prolínání disciplín, konvergence, difúze prvků. Formální stránka je soustředěna na výběr toho nejpodstatnějšího z reality, neomezena pravidly žánru. Otázka osudu konkrétní disciplíny je v době maximalizace propojení upozaděna. Vysoká škola uměleckoprůmyslová byla ukázána jako instituce, která prolínání poskytuje,“ píše teoretička designu a nových médií, Anna Lískovcová v Literárkách.

Recenzi knihy Bohuslav Reynek autora Pavla Chalupy napsala pro HN Magdalena Čechlovská. Kniha navazující na právě probíhající výstavu v Domě U Kamenného zvonu je tím nejúplnějším, co doposud o známém básníkovi a grafikovi vyšlo.

Petr Drulák v Salonu Lidových novin komentuje výstavu Luciferův efekt v DOXu. Zabývá se jak předlohou výstavy – experimentem Philipa Zimbarda, tak i propojením politiky a umění, politickým aktivismem. Umění má tu moc posílit spontánnost občanské angažovanosti.

Akčním domem Dorotheum se zabývá článek v Literárních novinách. Připomenuta je dlouhá historie instituce, která byla až roku 2001 prodána rakouskou vládou soukromníkovi, i fakt, že první zahraniční pobočkou je roku 1999 otevřené pražské Dorotheum.

V Literárních novinách se objevila zpráva o obrazu Václava Brožíka, který nedávno získala do svých sbírek Západočeská galerie. Článek však vychází ze dříve otištěných zpráv jiných médií.

Literární noviny v dalším článku představují Museum Kapma, jeho historii, mecenáškou aktivitu manželů Mládkových i bohaté sbírky muzea.

Superlativity nešetří článek Ostravská výstava Černá slunce je světová rarita, který na stránkách Moravskoslezského deníku shrnuje informace o právě probíhající výstavě v GVUO.