Artalk.cz

denní tisk 6. 12. 2011

V květnu 2012 se dočasně uzavře Dům pánů z Kunštátu, který provozuje Dům umění města Brna. Na jeho provoz totiž kvůli krácení rozpočtu nejsou peníze. „Z příspěvku magistrátu platíme provoz našich dvou budov – Domu umění a Domu pánů z Kunštátu. Jenže místo potřebných 15 milionů korun dostaneme příští rok o 2,2 milionu méně. A bez těchto peněz Dům pánů z Kunštátu neudržíme,“ uvedl ředitel Domu umění Rostislav Koryčánek. Odloženy tak budou i některé plánované výstavy (retrospektiva Mariuse Kotrby nebo fotografie Jocka Sturgese). Informuje Brněnská MfDnes.

Západočeská galerie zakoupila obraz Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka od Václava Brožíka z roku 1875. Cenné dílo však skončí v depozitáři, plánovaná nová budova galerie se začne stavět nejdříve v roce 2014. Informuje jihočeské Právo.

Samotným obrazem se více zabývá karlovarská a plzeňská mutace MfDnes. Námět díla vychází z románu Karla Šebestiána Herloše „Böhmen von 1414 bis 1424“ o husitských válkách a patří mezi díla velmi ceněná již soudobou kritikou.

Dnes v 18 hodin začne vernisáží výstava Jakuba Špaňhela v olomoucké Galerii Caesar. „Návštěvníci mohou spatřit mnohý protiklad a paradox, třeba ten, že vedle námětů velmi klasických (kytice, ženský akt) maluje také benzínové pumpy a banky, tedy jakési emblémy současnosti. Miluje věci poznamenané časem, ale také symboly současnosti a emblémy moderního věku,“ popsal výtvarný kritik Jiří Olič, který dnešní vernisáž zahájí. Více v Denících Olomouckého kraje.

Radim Kopáč v MfDnes recenzuje retrospektivu Eduarda Ovčáčka v pražské Galerii Kampa. „Výsledná syntéza je přesvědčivá tak ze dvou třetin. Jednak je vystavených děl málo, takže se přehlídka drolí do řady jednotlivostí. Jednak mají některé tvůrčí polohy blízko k užitému umění, třeba interiérovému designu, a fungují vlastně jen jako dekorace.“

Osmisetleté výročí narození Anežky Přemyslovny připomíná výstava v Anežském klášteře v Praze. Její recenzi přináší některé Deníky skrze Stanislava Vaňka. Vystaveny jsou jak předměty přímo spojitelné se světicí, tak především umělecká díla inspirovaná jejím životem. Zkompletována byla například tzv. Puchnerova archa, doplněná o assumptu ze sbírek Křižovníků.

Moravskoslezská MfDnes otiskla rozhovor s ředitelem Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jiřím Jůzou. Dotazován byl na výstavu Černá slunce, Odvrácená strana modernity, která mapuje české umění 20. až 40. let. „Naším cílem bylo podat co nejširší paletu všech dostupných informací, a proto jsme ke spolupráci přizvali jedny z nejvýznamnějších odborníků na sledované období – Karla Srpa, Lenku Bydžovskou a Vojtěcha Lahodu. Jejich texty budou také součástí monografie, která výstavu doplní…,“ říká mimo jiné Jůza

Do Prahy přiletěl americký fotograf David LaChapelle, který zítra otevře svou výstavu fotografií v Rudolfinu. „Výstava Tak pravil LaChapelle (…) má v kontextu jeho dosavadních výstav výjimečné postavení. Jedná se o první retrospektivu jeho tvorby, která zahrnuje i rané fotografie z poloviny 80. let.“ Více v Denících Olomouckého kraje.