Artalk.cz

denní tisk 18. 11. 2011

Veronika Trubačová přináší v severočeské mutaci Mf Dnes recenzi fotografické výstavy Obraz, ve kterém žijeme. Společný projekt Galerie Emila Filly a Muzea města Ústí nad Labem je zaměřen na prezentaci prací mladých fotografů. „Výstava je bohatá nejen na promyšlené a působivé práce, ale pochopitelně rovněž na množství různých technik, forem a žánrů. Setkáme se zde nejen s digitálně manipulovanou fotografií nebo videem, ale také instalací, objektem či site-specific projektem. Kurátorkám Vendule Fremlové a Bohunce Koklesové se podařilo sjednotit různorodé soubory do tematických bloků, a vymezit tím základní tendence v tvorbě nastupující generace fotografů.“

Jakub Hauser se v Literárních novinách věnuje výstavě Joži Uprky v pražské Valdštejnské jízdárně. Výstava podle něj „představuje Jožu Uprku jako izolovaný fenomén bez širších dobových kontextů.“ Realizace projektu je podle něj konzervativnímu a vyznívá až příliš jednoduše. Zároveň však dodává: „K výstavě vychází objemná monografie, jež na rozdíl od až příliš jednostranně oslavné výstavy přináší kritický pohled na modernost Uprkova výtvarného jazyka a ukazuje, že přijetí jeho díla bylo vždy velmi nejednoznačné.“

Na stránkách Hospodářských novin si můžeme přečíst recenzi Magdaleny Čechlovské na aktuální fotografickpou výstavu Moravské galerie nazvanou V plném spektru. První z plánované trilogie přehlídek je zaměřena na fotografii 1. poloviny 20. století, kurátorem je Antonín Dufek. „Přehlídka představuje desítky autorů, z nichž většina patří k proslulým. Je tu experimentátor Alexandr Hackenschmied, Josef Sudek, Irena Blühová, Zdeněk Tmej či Jan Lukas.“ Na jaře příštího bude trilogie pokračovat druhou částí představující fotografii 19. století, přehlídku připravuje kurátorka Petra Trnková. Třetí díl zabývající se 2. pol. 20. století je plánován na rok 2013, chystá jej kurátor Jiří Pátek.

Tomáš Pospiszyl nás na stránkách Pátku, magazínu Lidových novin, seznamuje s historií obrazu, jenž teprve před pár měsíci rozšířil počet děl Leonarda da Vinci. Obraz znázorňující žehnajícího Krista je spolu s dalšími osmi Leonardovými malbami k vidění na aktuální výstavě tohoto slavného italského mistra v londýnské Národní Galerii. Pro všechny zájemce však Pospiszyl dodává: „Výstava Leonardo da Vinci, malíř milánského dvora potrvá v Londýně až do 5. února 2012. Jak však informovala britská Národní galerie, všechny vstupenky jsou již prodané. Malý počet vstupenek je denně k dispozici na pokladnách, ale pravděpodobnost, že právě vy budete těmi šťastnými, je velmi malá.“