Artalk.cz

OFF/FORMAT: prostor pro mladé umění

Vznik nové nezávislé galerie v Brně je bezesporu radostná událost. O to větší radost mohou mít příznivci mladého českého umění, neboť při pohledu na roční výstavní program Galerie OFF/FORMAT zjistíme, že prezentování budou tvůrci narození převážně v 80. letech.

Galerie se nachází v městské části Brno-Střed, konkrétně na ulici Gorkého 41 v dvorním traktu jednoho z domů, v jehož sousedství sídlí proslulá brněnská pivnice Bláhovka. Při slavnostním otevření galerie, které bylo zároveň vernisáží prvního vystavujícího, malíře Tomáše Bárty (1982), se její prostory naplnily „nad formát“. Prostor se sestává ze dvou místností, z přízemí a suterénu, oběma se dostává denního světla, byť jen z jedné strany a navíc ze dvora. Bílé stěny a bodové osvětlení zajišťují standardní výstavní prostor.

Galerie je soukromá, jejím mecenášem je pan Jaromír Gargulák, neškolený umělec, jehož tvůrčí doménou jsou sochy lité z bronzu. Vedle tvorby se však také dle svých možností věnuje pozvolnému budování vlastní sbírky; právě ta je prezentována v suterénu galerie. Odborný koncept galerie pak má na starosti trojčlenný kurátorský tým složený z mladých umělců a historiků umění: Ondřeje Navrátila, Magdy Gargulákové a Petra Kováře. Za povšimnutí stojí také propracovaný a hned od počátku ucelený propagační design galerie jako výrazná poznávací značka nové instituce. Plakátům, pozvánkám, odznáčkům i webovým stránkám dominuje sytost zelené barvy, čímž galerie dává zelenou svěžímu a nekonvenčnímu umění mladých.

V názvu galerie se skrývá i ideová koncepce nové instituce. Snahou kurátorů je překračovat formáty výstavní praxe, což v reálu znamená být invenční v kurátorském ohledu a věnovat se rozličným médiím, tedy nejen médiu malby, která je považována za divácky nejvděčnější. Galerie chce svým výstavním i doprovodným programem obohatit kulturní mapu moravské metropole o prostor, který nebude omezen pouze na expozice; galerie plánuje i rozšiřující program, do kterého spadají autorská čtení, hudební vystoupení, přednášky a podobně.

Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou galerii, jejíž provoz není nejlevnější záležitostí, jsou iniciátoři nuceni omezit přístup do expozice na pouhé dva dny v týdnu, a to na úterý a pro mnohé přívětivější neděli. Dá se však počítat s tím, že, až se rozběhne doprovodný program, bude v galerii živo častěji než osmkrát do měsíce.

Do konce roku 2012 je naplánováno sedm výstav osmi umělců, kteří se budou střídat v pravidelném dvouměsíčním rytmu. Vzhledem k otevírací době je to optimální řešení. Z výstavního programu je cítit, že jej sestavili tvůrci, kterým je blízký pojem konceptuálního umění. V plánu za sebou následují v tomto pořadí jména ne neznámá: Tomáš Bárta (1982), Pavla Sceranková (1980), Vladimír Véla (1980), Josef Mladějovský (1986), společně pak Matěj Smetana (1980) a Tomáš Javůrek (1983), Jakub Janovský (1984) a nakonec Kateřina Šedá (1977). Uvedení umělci jsou zárukou toho, že se návštěvník v Galerii OFF/FORMAT setká se širokým spektrem médií (od kresby, malby, soch a objektů po instalace a videa) i uměleckých přístupů a řešení (od inspirace klasickou modernou, designem, graffiti, ale také přírodou či náboženstvím).

Mottem galerie je pobídka „BUĎ FORMÁT“, která se obrací nejen na umělce a kurátory, ale i na diváky. Neberte to jako nabubřele pyšné heslo, spíš jako slovní hříčku, prvek laskavého humoru, který je vlastní těm, kteří stojí za vznikem Gelerie OFF/FORMAT a kteří se o její chod budou starat. Věřím, že vznikl prostor s potenciálem magnetické přitažlivosti.

Martina Schneiderová
autorka je doktorandkou Semináře dějin umění FF MU

______________________________________________________________

recenze zahajovací výstavy Tomáše Bárty zde